Nemzetközi reakció a szlovákiai helyzetre

2012. március 24., szombat

A Református Egyházak Világközösségének főtitkára együttérzéséről és segítségéről biztosította Kassai Gyulát, az Európai Egyházak Konferenciájának vezetője is közbenjárását ígérte az európai intézményeknél.

A Református Egyházak Világközösségének főtitkára levélben fordult Fazekas László püspökhöz, amelyben a világszervezet szolidaritását fejezte ki a módosított állampolgársági törvény jogi következményei miatt. Dr. Setri Nyomi a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) püspökéhez írt levelében azt írta, különös figyelemmel és aggodalommal követik Kassai Gyula esetét, és megköszönte az MRE Zsinati Tanácsának szerepvállalását a kialakult „igazságtalan helyzetben".

A főtitkár egyben felajánlotta segítségét és közbenjárását, hogy a szlovákiai hatóságok visszavonják döntésüket, amellyel a lévai református lelkipásztort önakaratán kívül megfosztották állampolgárságától. A levél kitér a szlovákiai alkotmánybíróság vizsgálatára, pozitív eredményt vár. Nyomi bátorította a SZRKE vezetését, hogy egyértelműen hangoztassa véleményét és kritikáját a hatóságok előtt, amelyhez a szervezet segítségét is felajánlja.

Magyar és szlovák előzmények

Az ügy előzménye, hogy Bölcskei Gusztáv, az MRE lelkészi elnöke levélben fordult egyházi világszervezetek és testvéregyházak vezetőihez, tájékoztatva őket a módosított állampolgársági törvény miatt kialakult szlovákiai gyakorlatról, amely alapvető jogokat sért, és vélhetően magával a szlovák alkotmánnyal is ellentétes. Bölcskei Gusztáv külön kitért Kassai Gyula esetére, sürgetve az egyházszervezetek képviselőit arra, hogy helyzet tisztázásáért mindent tegyenek meg. Személyes találkozójuk alkalmával Setri Nyomit arra kérte, hogy a református egyházak közössége nevében egyértelműen fejezze ki szolidaritását és kritikus álláspontját.

Bölcskei Gusztáv püspök levelében megemlítette, hogy a Magyarországon 2010. május 26-án meghozott – az állampolgárág megszerzésének feltételeit egyszerűsítő – törvényre válaszul született szlovák jogszabály diszkriminatív. A 2010. június 1-jén életbelépő törvény szerint minden szlovák állampolgár, aki más állampolgárság megszerzésére nyújtja be igényét, elveszíti ottani állampolgárságát. Ez azonban nem csak a szlovák-magyar kettős állampolgárokat, hanem ahogy a püspök is fogalmazott, „a Szlovákia területén élő cseh, német, osztrák és természetesen magyar állampolgársággal rendelkezőket" is érinti.

Segítség európai szinten?

Az Európai Egyházak Konferenciájának vezetője szintén reagált az ügyre, Fazekas Lászlónak küldött levelében. „Megráztak a hírek, igen nagy szomorúsággal fogadtam azokat. Lényegtelen, hogy milyen a két szomszédos ország kapcsolata, ilyen módon nem fosztható meg senki sem az állampolgárságától" – fogalmazott Rüdiger Noll.

Levelében kifejezte azt a reményét, hogy a szlovák alkotmánybíróság megerősíti azt az alkotmányos rendelkezést, miszerint senki sem fosztható meg szlovák állampolgárságától akaratán kívül. Továbbá biztosította a szlovákiai püspököt arról, hogy személy szerint mindent meg fog tenni ennek az alapvető emberi jognak a kivívásáért. Az Európai Egyházak Konferenciája és azon belül az Egyház és Társadalom Bizottság szoros kapcsolatban állnak a fontosabb európai intézményekkel, ezért lehetőségeikkel élve szeretnék minél több helyre eljuttatni Kassai Gyula ügyét.

Rüdiger Noll reméli, hogy a testvéregyházak ökumenikus közösségének megvalósulásaként ezt az ügyet a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának ülésén is meg fogják majd vitatni.

Külügyi Iroda, Madarász Csilla

 

Istent keresem

2Tim 2,19–26

„De az Úr szolgája ne viszálykodjék,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →