Megtapasztalnak egy másfajta miliőt

2015. május 11., hétfő

Évente Magyarországra látogat az amerikai Columbia Teológiai Akadémia diákjainak egy csoportja, hogy megismerkedjen a közép-európai társadalmi helyzettel, valamint a Magyarországi Református Egyház életével és szolgálatával.

Május 4-én délelőtt az amerikai Columbia Theological Seminary hallgatóinak öt fős csoportja járt a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalában, ahol egyházunkkal és annak szolgálatával, közelebbről is a cigánymisszióval és az ökogyülekezeti programmal ismerkedtek. Az Amerikai Presbiteriánus Egyház (PC USA) Georgia állambeli teológiai akadémiájának hallgatói és tanárnőjük előző este Prágából érkeztek Magyarországra. Kéthetes közép-európai tanulmányútjuk célja, hogy a sajátjuktól eltérő társadalmi kontextusban szerezzenek tapasztalatokat a misszióról.

Az amerikai vendégeknek Ódor Balázs, a Zsinati Hivatal Külügyi Irodájának vezetője mutatta be egyházunkat

A Columbia minden teológushallgatójának részt kell vennie az úgynevezett Alternative Context for Ministry elnevezésű programban, mely során a zömében déli államból származó, középosztálybeli fiatalok néhány hétre kiszakadnak saját megszokott környezetükből és bepillantást nyernek az amerikai nagyvárosok, Közép-Amerika vagy épp Kína életébe, gondjaiba, az ott folyó szolgálatba – tudtuk meg Bóna Zoltán református lelkésztől, a tanulmányút magyarországi szervezőjétől. „Ha megismernek egy másik miliőt, egy másfajta gondolkodást, friss szemmel tudnak nézni a saját életükre, környezetükre is" – tette hozzá Bóna Zoltán, aki doktori ösztöndíjasként részt vett a program céljainak kialakításában.

A Magyarországi Református Egyház 1987 óta fogadja az amerikai főiskola diákjait, akik számára az alternatív környezetet kezdetben a szocialista társadalmi berendezkedés jelentette, manapság pedig a Közép-Európai sajátosságokat tanulmányozzák Bécsben, Prágában vagy épp Budapesten. Igyekeznek képet alkotni az általuk meglátogatott térség történelméről, kultúrájáról, mindennapjairól, a reformáció társadalomra gyakorolt hatásáról, a keresztyén közösségek lelkiségéről és szolgálatáról. Az idei tíz napos magyarországi tanulmányút résztvevői május 4. és 12. között – többek között – meglátogatták a Bethesda Gyermekkórházat, az őrbottyáni szeretetotthont, a Debreceni Hittudományi Egyetemet, vendégeskedtek a fehérgyarmati református gyülekezetben, de foglalkoztak a határon túli magyarság életével is: ellátogattak a révkomáromi teológiai akadémia dékánjához, valamint Beregszászon tájékozódtak a kárpátaljai helyzetről.

reformatus.hu

Istent keresem

Lk 8,40–56

„Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →