Megemlékezés a diakonisszákról

2011. november 15., kedd

A diakonissza anya- és testvérházak erőszakos bezárásának  60. évfordulóján a Református Egyház 2011. december 5-én 10 órától megemlékező istentiszteletet és diakóniai konferenciát szervez a Zsinati Iroda épületében.

Az istentiszteleten Dr. Bölcskei  Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdet igét.

A konferencián hallhatunk bizonyságtételeket, a diakonissza testvérek felidézik felszentelő igéiket.Telek Péter-Pálné Kabai Virág a Diakonátus elnöke és Czibere Károly irodavezető a keresztyén szeretetszolgálat jövőjéről fog szólni. Az alkalmon zenei szolgálatot Kovács Endre orgonaművész végzi.

Az konferencia teljes  programja innen letölthető

Istent keresem

2Krón 31

„Minden munkáját, ...Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →