Megjelent a Kálvincsillag

2010. október 05., kedd

Hamarosan kézbe vehetjük a Magyar Református Egyház hivatalos lapjának az első, próbaszámát. A 136 oldalas, 35 ezer példányszámban megjelenő Kálvincsillagban az egységes református egyház valamennyi egyházrésze bemutatkozik. Tematikus cikkekben az oktatással, az ifjúsággal, a reformátorok örökségével, az egyházzenével, a misszióval is foglalkozik a tervek szerint évente egyszer megjelenő lap.

Hamarosan kézbe vehetjük a Magyar Református Egyház hivatalos lapjának az első számát. A 136 oldalas, 35 ezer példányszámban megjelenő Kálvincsillagban az egységes református egyház valamennyi egyházrésze bemutatkozik. Tematikus cikkekben az oktatással, az ifjúsággal, a reformátorok örökségével, az egyházzenével, a misszióval is foglalkozik a tervek szerint évente egyszer megjelenő lap, amelynek a mostani a próbakiadása.

Amikor 2009. május 22-én a debreceni Alkotmányozó Zsinattal létrejött az egységes Magyar Református Egyház, az addig is megfogalmazott igény elodázhatatlan feladattá lett: közös kiadványban kell szólni a Kárpát-medence és az egész világ magyar reformátusaihoz. A Magyar Református Egyház legfőbb képviseleti szervének, a Generális Konventnek (GK) az elnöksége idén februárban, a vajdasági Bácsfeketehegyen döntött egy lap létrehozásáról, majd a Kálvincsillag október elején jelent meg először.

A közös gondolkodás először több irányba indult el, felmerült egy teljesen új, havonta megjelenő lap alapítása, szó volt annak lehetőségéről, hogy a Reformátusok Lapja mellékleteként létezzen a közös kiadvány. A GK elnöksége végül egy évente egyszer megjelenő, de megjelenésében reprezentatív magazin kiadásáról határozott. A mostani, 136 oldalon és 35 ezer példányban megjelent első Kálvincsillag-szám próbaszám, a GK elnöksége előreláthatólag novemberben dönt a folytatásról.

A lap készítői gárdája a kilenc Kárpát-medencei egyházrész delegáltjaiból jött össze. A lap szerkesztői maguk közül választották ki a főszerkesztőt, Fekete Károlyt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) tanszékvezető egyetemi tanárát, a GK Liturgiai Bizottságának elnökét, a Református Tiszántúl című egyházkerületi lap felelős szerkesztőjét.

A tartalom ötvözi a részegyházi logikát, valamint a tematikus megközelítést és a szerkesztők törekedtek a műfaji sokszínűségre. Vagyis amellett, hogy a Magyar Református Egyházba foglalt valamennyi egyházkerület – a Kárpát-medenceiek mellett az amerikai egyház is – bemutatkozik a lapban, olvashatóak portrék példamutató református életekről, írások az egyházi értékőrzésről, a református oktatásról és ifjúságügyről, a reformátorokról és az egyházzenéről is. Az egyház és társadalom rovatban pedig Orbán Viktor miniszterelnök is köszönti az olvasókat.

A Kálvincsillag ingyenes kiadvány, az egyházkerületek terjesztésében jut el legkésőbb október végéig a gyülekezetekhez.

A szerkesztők várják az olvasók észrevételeit, visszajelzéseit, postai úton (1146 Budapest, Abonyi u. 21.), illetve e-mailen is: kalvincsillag@reformatus.hu.

Csepregi Botond

Istent keresem

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →