Magyar Örökség-díjas a Pápai Református Kollégium

2011. december 16., péntek

A 480 éves Pápai Református Kollégium Magyar Örökség-díjat kap, amelynek ünnepélyes átadására december 17-én délelőtt 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor.

A Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: mindenkinek módjában áll díjra javasolni általa arra érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség-díj Bírálóbizottságának tagjai, akik neves tudósok, művészek, tanárok, történelmi  egyházak képviselői közül kerültek ki,  kizárólag az így beérkezett javaslatokból választják ki a díjazandókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat, aranyjelvényt és oklevelet osztanak ki kulturális műsor keretében.

A 480 éves Pápai Református Kollégium nem az első Református Kollégium, ami e kitüntető  címben részesül. A  Kolozsvári Református Kollégium 2007-ben,  a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium 2006-ban és a Sárospataki Református Kollégium 2005-ben  kapta meg az elismerést.

Forrás: Pápai refisek blogja, www.magyarorokseg.hu

Istent keresem

Jel 18

„Erős Úr az Isten, aki megítéli őt” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →