Lelkésztovábbképző tanulmányi nap Sárospatakon

2011. október 02., vasárnap

„Teológia a tudományok között”– címmel rendez lelkésztovábbképző napot a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Időpont: 2011. október 12.

Helyszín: Sárospataki Református Teológia Akadémia (Imaterem II. emelet)
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Jelentkezési lap elérhetősége: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtxZ01sQzNnTTRycjJ1bEJFbzI3ZUE6MA

Program:
09:25 – 09:40 – Megérkezés
09:45 – 10:00 – Zenetörténet 15 percben (Beidek Adrienn)
10:00 – 10:15 – Köszöntés, bevezető gondolatok (Csomós József, püspök)
10:15 – 11:15 – „Teológia a tudományok között” (Maróth Miklós, MTA alelnöke)
11.15 – 11:30 – Kávészünet
11:30 – 12:30 – „Teológia a tudományok között” (Bölcskei Gusztáv, püspök)
12:30 – 13:30 – Fogadás a Szikszai teremben, I. em
13:30 – 14:30 – A téma csoportos feldolgozása, összegzés

Csoportok:
SRTA Bibliai Tudományok Intézete
SRTA Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete
SRTA Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési Tudományok Intézete

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →