Lelkésztovábbképző tanulmányi nap Sárospatakon

2011. november 03., csütörtök

„Jézuskép Európa vallásos kontextusában”– címmel rendez lelkésztovábbképző napot a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia.

Időpont:

2011. november 18.

Helyszín:
Sárospataki Református Teológia Akadémia (Imaterem II. emelet)
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Elektronikus jelentkezési lap:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEstTUV4Zlp2bVhHSEwtczFDVU1DX1E6MA

Program:
09:30 – 09:45 – Megérkezés
09:45 – 10:00 – Köszöntés, bevezető gondolatok (Enghy Sándor)
10:00 – 10:50 – „Kölcsönösnek tekinthető-e az antropológia és krisztológia kapcsolata?” (Martien Brinkman, VU Amszterdam)
10:00 – 11:15 – Kávészünet
11:15 – 12:10 – „Jézuológia-krisztológia-szótériológia: hangsúly változások” (Szűcs Ferenc, Budapest)
12:10 – 13:00 – Ebéd
13:00 – 13:20 – Zenetörténet 20 percben (Beidek Adrienn)
13:20 – 14:30 – A téma csoportos feldolgozása, összegzés

Csoportok:
SRTA Bibliai Tudományok Intézete
SRTA Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete
SRTA Gyakorlati Teológiai és Keresztyén Nevelési Tudományok Intézete

Istent keresem

5Móz 28,49–69

„És bár olyan sokan voltatok, mint égen a csillag, kevesen maradnak meg közületek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →