Kutatási támogatásra írt ki pályázatot a kormány Reformáció Emlékbizottsága

2015. október 08., csütörtök

A Magyar Kormány Reformáció Emlékbizottsága nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kutatási támogatásra kiírt pályázatot hirdet.

A Bizottság célja tudományos munkák megírásának ösztönzése, megjelentetésének elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban, elsősorban is a reformáció témájához kapcsolódóan (a reformáció a 16. századtól napjainkig; annak társadalmi, politikai, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, antropológiai, kulturális, jogi stb. vonatkozásai).

A támogatásra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár vagy a szomszédos országok magyar nemzetiségű állampolgára, aki a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 40. életévét még nem töltötte be. Kutatásait tudományos/kutatói/felsőoktatási intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 5.

 A részletes felhívás és pályázati adatlap itt érhető el.  

 

Istent keresem

1Krón 27

„Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink