Ökumenikus konzultáció a Koreai félsziget békés egyesítésért

2014. június 22., vasárnap

Június 17-19. között ötvennégy nemzetközi résztvevő találkozott a bossey-i Ökumenikus Intézetben, hogy a Koreai-félsziget jövőjéről, az évtizedek óta várt békéről és az újraegyesítés folyamatában való nemzetközi ökumenikus részvételről tanácskozzon. Egy asztalhoz ültek az Észak-Koreai Keresztyén Szövetség (KFC), a számos dél-koreai egyházat tömörítő Koreai Egyházak Nemzeti Tanácsa (NCCK) és az Egyházak Világtanácsának (EVT) tagegyházi delegáltjai. Az EVT tagegyházaként – valamint a félsziget újraegyesítése mellett elkötelezett koreai presbiteriánus egyházak partneregyházaként – a Magyarországi Református Egyház is képviseltette magát a tanácskozáson.

Az elmúlt év novemberében, a dél-koreai Puszán városában megtartott 10. EVT Nagygyűlés nyilatkozatban tett tanúságot a félsziget jövőjének előmozdításáért. A puszani nagygyűlés által elfogadott dokumentum és annak ajánlásai új lendületet hoztak a félsziget helyzetének megoldását kereső folyamatba. A 2014. június 17-19. között Bossey városában megtartott nemzetközi konzultáció célja a novemberi dokumentumban megfogalmazott irányelvek és ajánlások gyakorlatba ültetése volt. A 2009-ben Hong Kong-ban, a Tozanso-folyamat 25. évfordulóján tartott találkozó óta ez volt az első, a Koreai félsziget békés egységesítéséről tartott konzultáció.

1984-ben a japán Tozanso városában az EVT Nemzetközi Ügyekért felelős Bizottságának (CCIA) kezdeményezésére került sor egy, a nemzetközi ökumenikus mozgalom mérföldköveként számon tartott konzultációra a Koreai félszigetről. Az 1950-ben kezdődött koreai háború technikailag még a mai napig tart, mivel 1953-ban a felek csupán fegyverszüneti megállapodást kötöttek egymással. Napjainkban sincs hivatalosan béke Észak- és Dél-Korea között. Az 1984-es tozanso-i találkozón bár nem a kormányzat képviselői voltak jelen, a két részről érkező keresztények találkozója volt az első hivatalosan elismert „nyitó lépés", melynek köszönhetően tárgyalások sorozata indult el. A tanácskozások főszereplői a Koreai Egyházak Nemzeti Tanácsa (NCCK) és az Észak-Koreai Keresztyén Szövetség (KCF) voltak.

Az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Nt. Dr. Olav Tveit megnyitó gondolataiban kiemelte az egyházak kivételes szerepét a megbékélés és a félsziget egyesítésének folyamatában. „A békéért tett zarándoklatunk az Istentől kapott elhívásunk, hiszen a béke keresztyén lelkiségünk alapja." A találkozó fontossága abban nyilvánul meg, hogy mind Észak-, mind Dél-Korea keresztényei képviseltették magukat az üléseken, s minden témában lehetőség volt a gondolatok, vélemények kölcsönös megosztására, valamint a nemzetközi delegáltaktól érkező szakértői vélemények meghallgatására. Az NCCK és a KCF vezetésével minden nap közösen vettek részt az imádságban és a bibliatanulmányozásban is, valamint a második nap végi úrvacsorában.

A koreai helyzet mellett elkötelezett egyházi képviselők és delegáltak célja az észak és dél koreai keresztények, illetve a párbeszéd és az együttműködés folyamatában résztvevők közötti kapcsolatok megújítása, bátorítás az ebben való minél szélesebb nemzetközi ökumenikus részvételre, hogy koreai testvéreinkkel együtt keressük a megbékélést, a Koreai félsziget békéjét. Szintén fontos a megosztott félsziget keresztényei és egyházai közötti kommunikáció és együttműködés különböző formáinak elősegítése, a demilitarizált övezet békeövezetté alakítása, és a jelenleg is fennálló fegyverszünet helyett egy valódi békeszerződés megszületése.

Peter Prove, CCIA bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy ennek a találkozónak nem csupán a mögöttünk lévő időszak következtetéseinek levonása volt a célja, sokkal inkább egy új folyamat elindítása, mely során valós, gyakorlati lépéseket tehetünk. A 2014. júniusi találkozó egy jövő évi szélesebb körű, ökumenikus találkozó előkészítéseként is szolgált. 2015-ben lesz ugyanis a hetvenedik évfordulója a Koreai félsziget japán megszállás alól való felszabadulásának.

A nők védelmében

 

A háromnapos találkozón a résztvevők megemlékeztek a megszállás éveiben a japán hadsereg által felállított „bordélyházakban" erőszakkal fogvatartott nőkről is. Gil Won-Ok, aki szintén áldozata volt ennek a rendszernek, a konzultáción tett látogatásával, története megosztásával hívta fel a figyelmet a háború sújtotta területeken élő nők kiszolgáltatottságára és fájdalmára. Gil Won-On arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy sokszor a nők azok, akiket a háború során a legtöbb szenvedés ér. Éppen ezért a nők részvétele szintén elengedhetetlenül fontos a megbékélés folyamatában.

 

Az ifjúság bevonása


A konzultáció során többször is kiemelték a résztvevők a fiatal generáció bevonásnak fontosságát. Bátorítani kell az ifjak részvételét, elősegíteni az észak-, és dél koreai, valamit más országok fiataljainak találkozását: Hangsúlyt fektetni az oktatásra, a valóság megismertetésére, így lépve ki az ideologikus, a valóságtól elrugaszkodott gondolkodásból. A legnagyobb probléma, hogy az informáltság hiányában a fiatal generáció nem érzi a részvétel szükségességét. Éppen ezért kell megismerhetővé tenni számukra is a múltat és a jelent egyaránt. A konzultáció végén kiadott nyilatkozatban is bekerült az a paragragfus, mely szerint a 2015-ös konzultáción már minden résztvevő tagegyház, illetve szervezet képviseltesse magát legalább egy fiatal delegálttal is.

A konzultáció záróakkordjaként elfogadott nyilatkozat tizenöt ajánlásával szólítja fel a tagegyházakat, és azok kormányait a félsziget békéjének előmozdítására. Az aláírást követő záró istentiszteleten a résztvevők közösen imádkoztak a félsziget jövőjéért. A konzultáció végén kiadott nyilatkozat is megerősíti a Puszanban elfogadott ajánlást, miszerint az augusztus 15-ét megelőző vasárnapot a Koreai félsziget békéjének ajánlott imanappá nyilvánítsák. Ennek keretében 2014. augusztus 10-én a EVT tagegyházai, ugyanazon a napon, szerte a világon együtt mennek imádságban az Úr elé a Koreai félsziget békés egyesüléséért.

Erdélyi Diána

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink