Kreatív műhely a diakóniai értekezleten

2013. március 22., péntek

Egyházmegyei és egyházkerületi diakóniai előadók Országos Diakóniai Értekezletét – Műhelyét tartotta március 20-án Budapesten, a Szeretetszolgálati Iroda. Az aktuális kérdések és a jövőbeni tervek mellett időt szakítottak a tréningszerű képzésre és a bővülő szolgálatok bemutatására.

A program Czibere Károly irodavezető köszöntésével és rövid bevezetőjével kezdődött. Victorné Erdős Eszter vezetésével mindenkit megmozgató kreatív bibliatanulmányozás után közösségépítő szakmai tréningen, az egyházban megvalósítható álmaink összegyűjtésével folytatták a közös munkát.

Az induló stratégia és jövőképalkotás, együttgondolkodás eredményeit táblára is felírták, melyek közt az álmok megvalósulásának akadályai és segítő tényezői is szerepeltek. A tájékozatlanság, a hitetlenség (kishitűség), a szűklátókörűség voltak a leginkább hátráltató tényezők, míg a segítők között a fejlesztés, a motiválás, a diakóniai kör, a Szeretetszolgálati Iroda, a diakóniai központok, az irodák és tudatos szemléletformálás szerepeltek.

Az idő rövidsége és a feladatok mennyisége miatt nem volt mód arra, hogy mélyebben is foglalkozni tudjanak az elkezdett délelőtti témákkal, ennek ellenére azok igen csak hasznosnak bizonyultak. Az új diakóniai törvény tervezetének – a Zsinati Diakóniai Bizottság által jóváhagyott formában való – megvitatását segítették.

A diakóniai képzésekről, a Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (REDIFI) munkájáról és a gyülekezetek számára is nyitva álló képzések lehetőségeiről Musinszki Judit intézményvezető beszélt. Ódor Balázs, a Zsinati Külügyi és Ökumenikus Iroda vezetője az Egyházi Jövőkép Bizottság titkáraként előadásában átfogó tájékoztatást adott az eddigi munkáról és aktív együttműködésre hívott a Bizottság munkáját segítő folyamatok eredményes működéséhez.

Dani László

Istent keresem

1Krón 29

„...az én Istenem háza iránti szeretetből a saját aranyamat és ezüstömet is odaadom Istenem házára...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink