Kolozsváron találkoztak a református egyházvezetők

2010. november 16., kedd

A GK Elnöksége költségvetési kérdésekről, a 2011-es református világtalálkozóról és a Kálvincsillagról is tanácskozott a Bethlen Kata Diakóniai Központban.

 

A Bethlen Kata Diakóniai Központ adott otthont hétfőn a Generális Konvent soron következő elnökségi ülésének, ahol költségvetési kérdésekről, a Kálvincsillag című lapról és a Magyar Reformátusok VI. Világtalálkozójának megrendezéséről is döntés született.

Születésének 430. évfordulójához kapcsolódóan november 16-án emléktábla állításával örökíti meg a Kárpát-medence magyar reformátussága Bethlen Gábor fejedelem emlékét. A fejedelem öröksége előtti főhajtás adott különleges apropót a Generális Konvent elnökségi ülésének.

A Kárpát-medencei református egyházak püspökeit és főgondnokait tömörítő közös ügyvivő testület megbeszélése üdvözölte a szerbiai Református Keresztyén Egyház október 30-án megtartott zsinatának határozatát a választások kiírásáról. A délvidéki elnökség távollétében zajló tanácskozás – korábban megfogalmazott álláspontját megerősítve – a testvéri együttműködés lehetőségeiről tárgyalt az egyház vezetésével és egész közösségével.

A megbeszélésen egyeztettek a Magyar Református Egyház keretei között a különböző területeken megvalósuló együttműködések programjavaslatairól és azok költségvetési kihatásairól. Úgy határoztak, hogy az egyház közös költségvetését a soron következő február 26-i miskolci elnökségi ülésen hozzák végleges formába.

Döntés született a Magyar református Egyház lapja, a Kálvincsillag jövőjéről is: a részegyházak szerkesztésében készülő újság évente egy alkalommal jelenik meg. A következő számok koncepciójáról és a laptervről a következő elnökségi ülésen döntenek.

Az egyházvezetők végül döntöttek a Magyar Reformátusok VI. Világtalálkozójának 2011-ben esedékes megrendezéséről. A találkozó olyan formában valósul meg, hogy egy szálra fűzi fel a Kárpát-medence egész területén megvalósuló - részben már egyébként is szervezés alatt lévő - programokat.

A Generális Konvent plenáris ülésétét a testület hatéves fennállása óta – Budapest, Debrecen, Sárospatak és Pápa után – idén első alkalommal tartották határon túli helyszínen, a felvidéki Révkomáromban. 2011-ben a helyszínválasztás ismét átlépi az Európai Unió és az egységes egyház létrejötte következtében bizonyos tekintetben amúgy is egyre jelképesebbé váló határokat, így a következő ülést pünkösd után a Királyhágómelléki Egyházkerület látja vendégül.

Református.hu

Istent keresem

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →