„Koli és foci” – olvasópályázat református iskolások számára

2018. szeptember 05., szerda

A Református Tananyagfejlesztő Csoport olvasópályázatot hirdet a református iskolák 5-6. osztályos tanulói számára.

A pályázat célja, hogy a felső tagozatos diákok körében népszerűsítse az érdekes és értékes, református vonatkozású ifjúsági regényeket, és erősítse  az olvasás mint szabadidős tevékenység szerepét.

Az ajánlott könyveket a tanév során a szövegértést, a szövegalkotást és a kreativitást is fejlesztő feladatsorok segítségével havonta egy írásbeli fordulóból álló levelezős csapatversenyformájában dolgozhatják fel a gyerekek.

A pályázatra legalább 2 és legfeljebb 4 fős csapatok nevezhetnek. 

A nevezéseket a felkészítő tanárok rögzíthetik a Református Tananyagtáron található online felületen: http://teszt.reftantar.hu/palyazat.php a következő adatok megadásával:

  • a csapat választott neve,
  • a csapattagok neve,
  • a felkészítő tanár neve, telefonszáma, e-mail címe,
  • az iskola neve és postacíme. 

Az olvasópályázatra nevezési díj nincs. 

A nevezési határidő: 2018. szeptember 20.

A feldolgozásra kínált könyvek:

  • Tóth-Máthé Miklós: Pecúrok (I. félév)
  • Kármán Tibor: Egy focista naplójából (II. félév)

Egy-egy kötetet a benevező csapatok részére ajándékba megküldünk iskoláikba.

A csapatok előzetes, nem kötelező feladatok vállalásával a verseny indulása előtt is szerezhetnek pontokat. Előzetes feladatként készíthetnek:

-     a csapatot bemutató bármilyen anyagot ( filmet, rajzot, fotót, számítógépes animációt stb.)

-     a pályázathoz kapcsolódó, az olvasás fontosságát hangsúlyozó logót, szlogent.

A szabadon választható feladatok megoldását a palyazat.reftan@reformatus.hu e-mail címre 2018. szeptember 20-áig várjuk.

A regényeket a feladatsorok segítségével több részletben dolgozzák fel a pályázaton részt vevő diákok. Az egyes fordulók anyagát a Református Tananyagtár honlapjáról tölthetik le a felkészítő tanárok. A megoldásokat a megadott határidőig szkennelt formában a palyazat.reftan@reformatus.hu email címre küldhetik el.

Az előző fordulóban elért eredményekről, az új forduló feladatsorainak letölthetőségéről a felkészítő tanárokat e-mailben fogjuk tájékoztatni. A honlapon a legjobb csapatok ranglistáját minden forduló után közzétesszük.

Az olvasópályázat díjazása:

  • Minden nevező diák oklevelet és ajándékot kap.
  • Ajándékot kap minden olyan csapat, amelyik az összes fordulóban részt vesz.
  • A legjobb 30 diák – iskolánként legfeljebb a két legjobb csapat - és a felkészítő tanár ingyenesen részt vehet 4 napos nyári olvasótáborunkban.

Istent keresem

Lk 8,40–56

„Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →