Kincses Kolozsvár

2013. február 26., kedd

A Kárpát-medencei református diakóniai kapcsolatok erősítése céljából január végén Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője látogatást tett Erdélyben, ahol számos diakóniai szolgálatot látogatott meg Kolozsvárott.

A Szeretetszolgálati Iroda vezetője megbeszélést folytatott Kovács István előadótanácsossal, az Erdélyi Református Egyházkerület Missziói és Diakóniai Ügyosztály vezetőjével a Kárpát-medencei református diakóniai együttműködés mélyítésének lehetőségeiről, és Hegedűs Lajossal, a Diakónia Keresztyén Alapítvány Országos Koordinációs Iroda koordinátorával a Diakónia Alapítvány tevékenységéről, jelenlegi szolgálatairól és nehézségeiről, valamint az együttműködés lehetőségeiről.

Czibere Károly látogatást tett az AKSZA Utcagyerek Missziós Házban, ahol találkozott Molnár Juliannával, az intézmény vezetőjével. Az intézményt 2000-ben alapította az Erdélyi Református Nőszövetség a csellengő gyermekekkel való napközbeni foglalkozás céljából, időközben azonban bentlakásos gyermekvédelmi szolgálattá alakult át: ma huszonegy veszélyeztetett gyermek és két utcára került édesanya lakik itt.

Az irodavezető meglátogatta a kolozsvári Tóvidéki Református Egyházközség szolgálatait is: a huszonhárom idős testvérnek ápolást, gondozást, biztonságot nyújtó hangulatos, barátságos Fébé Szeretetotthont, a gyülekezet templomának alagsorában működő Református Tóközi Montesszori Óvodát. A gyülekezet lelkipásztora bemutatta az épülőfélben lévő új idősotthont, amely már hetven idős embernek lesz nyugodt és békés otthona.

A látogatások sora a Diakónia Alapítvány kolozsvári intézményében folytatódott, ahol Dr. Sárosi Artúr igazgató mutatta be a Diakónia számtalan szolgálatát. A Diakónia kiterjedt otthonápolási rendszerrel rendelkezik, igen keresett és népszerű szolgálat ez. A romániai egészségbiztosító mégis töredékére csökkentette ebben az évben a finanszírozott kapacitásaikat. Az otthonápolás különösen fontos részre a palliatív ellátás, amely a haldoklóknak nyújt segítséget. Népszerű a Diakónia Granny programja is, amelyben alapvetően önkéntesek segítenek időseknek hivatalos ügyek intézésében, vagy élelmiszercsomagokkal.

A kolozsvári Diakónia két kicsiny idősotthonnal rendelkezik: Kolozsváron a Jó Testvér, Mérán a Mamácska Szeretetotthon. Ezek az intézmények rendkívül szépen berendezettek, tágas szobákkal rendelkeznek, ugyanakkor a Magyarországon megszokott állami támogatási rendszer nem áll rendelkezésre az intézmények fenntartásában: minden évben pályázni kell a támogatásért, ami a magyarországi fejkvótának kb. a harmada. Kolozsváron működik a magyarországi Önkéntes Diakóniai Év Programiroda édestestvére, amely az erdélyi önkéntesek toborzásának, fogadásának és segítésének kitüntetett szereplője.

A látogatás során sikerült a Diakónia egy-két vidéki szolgálatát is megtekinteni, így pl. a bonchidai otthonápolási központot, ahol a munkatársak adtak tájékoztatást a szolgálat nehézségeiről és örömeiről. E látogatás kapcsán sikerült megnézni az Erdély Versailles-ának is nevezett Bánffy-kastélyt, melynek felújítása az utóbbi időben megindult a pusztulás hosszú évei után.

A látogatás egyik legizgalmasabb része a mérai központ meglátogatása volt. Méra Kolozsvártól néhány kilométerre fekszik, nyolcszáz lakosa van. A mérai központban két szolgálat működik: a már említett Mamácska időseket gondozó szeretetotthon és a gyermekszolgálat. Az iskolából a gyermekek a központba mennek, ahol a munkatársak segítenek a tanulásban, a házi feladat elkészítésében. A gyermekek jelentős része cigány, és nagy részüknek román a vezetékneve. Mégis ékes magyarsággal válaszolgattak a látogatók kérdéseire. S talán ebből következik az út egyik legnagyobb tanulsága: ha az egyház komolyan veszi a szeretetszolgálati munkát, és a valóban bajban lévőkre koncentrálja szűkös erőforrásait, az mindig mentés: emberek mentése. S ennek tovagyűrűző hatásai is vannak: az írástudatlan cigány szülők is kérik, hogy hadd tanuljanak írni, látva gyermekeik előrehaladását. Nem lehetne ilyen szép eredménye ennek a szolgálatnak, ha nem ölelné körül a helyi gyülekezet szeretete. A gyülekezet lelkipásztora éppen a délutáni lelkigondozásról tért haza, amelynek során négy családot látogatott meg, amikor felkerestük. A lelkipásztor is örömmel számolt be azokról az áldásokról, amelyet a Diakónia mérai központjával való együttmunkálkodás során tapasztalt. A mérai központ munkáját támogatta több alkalommal is a Református Diakóniai Intézmények Egyesülete.

Sikerült több cigány munkatárssal is hosszabban beszélgetni hivatásukról, munkájukról, s arról, hogy miképp alkotnak hidat a központ és a falu cigánysága között, hogyan erősödött meg hitük a szolgálatban, és melyek azok a felismeréseik, tapasztalataik, amelyeket a cigányok segítésében Erdély más vidékein is hasznosítani lehetne.
Fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük határon túl élő testvéreink szolgálatát, és imádságban hordozzuk őket és az általuk segítetteket. A Szeretetszolgálati Iroda számos megkeresést kap, hogy javasoljunk olyan határon túli református diakóniai szolgálatokat, amelyeket fontos lenne támogatni. A potenciális támogatók számára a fent említett valamennyi szolgálatot tudjuk javasolni, mert e szolgálatok valóban nagyon nehéz helyzetben kénytelenek nap mint nap helyt állni, gyönyörű gyümölcseit termik a hitnek, és kiábrázolják Jézus Krisztust.

A kolozsvári diakóniai szolgálatokról bővebben a www.kolozsvaridiakonia.try.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.

Jobbadni.hu

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink