Kihívásként látni a problémákat

2018. szeptember 04., kedd

A Református Tananyagfejlesztő Csoport Iskolatúra rendezvénysorozatának első állomása a lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Szeptember 28-án egész napos rendezvényre várják a református iskolák fenntartóit, igazgatóit és pedagógusait. Az iskola igazgatója, Vuityné Sárándi Klára válaszolt kérdéseinkre.

Hogyan indult az iskola? Milyen problémákkal szembesült a nevelőtestület az első időszakban?

Intézményünk 6 éve került a Lovasberényi Református Egyházközség fenntartásába, Lovasberény és Vértesacsa iskolája alkotta az induló iskolát. Azóta létrehoztuk a saját óvodánkat, és egy alapfokú művészetoktatási intézményegységet. A megalakulás után elsődleges feladatunk a stabil működés megteremtése volt, csak ezután kezdődhetett el az a szakmai fejlesztés, melynek tartalmát a tanítási gyakorlatunkban nap mint nap előforduló problémák hívták életre. Ezek egy része az iskolába lépő első osztályos tanulókkal kapcsolatos volt: egyre nyilvánvalóbbá vált az alapkészségek hiánya, nem működtek a megszokott pedagógiai módszerek. Egyúttal felismertük a pedagógusok módszertani fejlesztésének, attitűdváltásának szükségességét, ennek érdekében a kisgyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő, korszerű tanulásszervezési eljárásokat sajátítottunk el. Az átmenetek (óvoda-iskola és alsó-felső tagozat közötti átmenet) kezelése ugyancsak nagyon sok nehézséget okozott.

Hogyan kezdődött a módszertani megújulás?

A szakmai fejlesztések megkezdése előtt helyzetfelméréssel, elemzéssel kezdtünk, amelynek során meghatároztuk erősségeinket, fejlesztésre váró területeinket. Figyelembe vettük a gyerekek, a szülők és a településeink velünk szemben támasztott elvárásait, és ezek után kezdtük meg a tervező munkát. Kijelöltük a rövidtávú és hosszabb időszakra szóló céljainkat, és kidolgoztuk az ahhoz vezető út legfontosabb tevékenységeit.
Jelenleg a szakmai innováció harmadik évében járunk, tehát ebben a tanévben már az 1-3. évfolyamon is eszerint tanítunk, de az általános iskola mindegyik évfolyamára terveztünk új elemeket a szakmai feladataink közé. Nagy gondot fordítunk arra, hogy ne csak az általános iskola, hanem az óvoda és a művészeti egység is bevonásra kerüljön a fejlesztési folyamatba. Külön örülünk, hogy az intézmény lelkészeit is be tudtuk vonni a szakmai fejlesztő folyamatba.

Melyek a legfontosabb innovációs területek?

A hagyományos megoldásokat megújító korszerű módszertani megoldásokat vezettünk be, a mindennapok részévé vált a projektoktatás, az élménypedagógia, az informális és a nonformális tanulás. Alsó tagozaton a késleltetett olvasás-írás tanítás alkalmazzuk. Megújítottuk a szülőkkel való kapcsolattartás formáit (pl. újtípusú fogadóórák, szülősuli és mentorálás). Fontos eleme a megújulásnak, hogy a tantestület valóban nevelőközösségként működik, a pedagógusaink fontosnak tartják az önfejlesztés mellett a szakmai együttműködést és a tudásmegosztást is.

Mit fognak látni, akik ellátogatnak Lovasberénybe?

A hozzánk látogatóknak (fenntartóknak, intézményvezetőknek, pedagógusoknak) szeretnénk bemutatni az iskolánkat, azt a tanulási környezetet, ahol a mindennapjainkat éljük. Az érdeklődő kollégák bepillantást nyerhetnek a napi munkafolyamatokba, megfigyelhetik a gyermekek tevékenységét, különösen azokon az évfolyamokon, amelyekben már bevezettük az újdonságainkat. Szívesen beszélgetünk arról, milyen jó gyakorlatunk van az óvoda-iskola, illetve az alsó és a felső tagozat közötti átmenet problémáinak újszerű kezelésére; vagy akár arról, hogy az egyháztörténet tanítását, hogyan gondoltuk újra.

 Regisztráció az Iskolatúrára

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →