Kettős jubileumot ünnepelt a sárospataki református gimnázium

2010. november 03., szerda

Hálaadó istentiszteleten ünnepelte a sárospataki református gimnázium egyházi fenntartásának huszadik,  az intézmény fennállásának pedig 480 éves évfordulóját.

Hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte október 30-án, szombaton a sárospataki református gimnázium egyházi fenntartásának huszadik évfordulóját. Kettős jubileumról van szó, hiszen az intézmény fennállását tekintve idén 480 éves, melynek rendezvénysorozatát az ünnepi alkalom keretein belül nyitotta meg a gimnázium igazgatója.

Az alkalmon Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét Pál apostol kolossébeliekhez írt levele harmadik részének versei alapján. Szolgálatában elsősorban a reformáció fogalmáról és annak életünkben betöltött szerepéről beszélt, majd arról szólt, hogy az elmúlt húsz év tekintetében ma is ott van a reformáció által megfogalmazódott feladat: „A reformáció nem más, mint az Istenhez igazított életmód, ami ugyanazt jelenti 1517-ben, mint 2010-ben." Folytatás...

alt

Istent keresem

Jel 19,11–21

„…ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →