Beregszászon tanácskozott a Generális Konvent elnöksége

2012. április 21., szombat

A Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztálya adott helyet csütörtökön és pénteken, Beregszászon, a Generális Konvent elnökségi ülésének. Az egyházkerület legutóbb 2006-ban látta vendégül a Kárpát-medencei református egyházkerületi vezetőkből álló testületet.


A találkozó napirendjén szerepelt egyebek mellett a Generális Konvent júniusi plenáris ülésének előkészítése, a testület döntött a Kárpát-medencei Közoktatási Alaphoz beérkezett pályázatokról, beszámoló hangzott el a Heidelbergi Káté újbóli lefordítását és kiadását koordináló bizottság munkájáról, s az elnökség egyeztetett a református egység májusi ünnepléséhez kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről is.

Fotó: Fábián ZoltánFotó: Fábián Zoltán

A Kárpát-medencei magyar református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék mindenkori törvényesen megválasztott hivatalban lévő elnökségeinek tanácskozó és javaslattevő testületeként 2004 nyara óta működik a Generális Konvent. A Magyar Református Egyház 2009-ben elfogadott alkotmánya a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testületeként rendelkezik róla, amelynek fő feladata a közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, és az egység munkálása. A Generális Konvent ügyvivő testülete az egyházkerületi vezetőkből álló elnökség.

reformatus.hu


Istent keresem

Jel 20,7–15

„Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →