Isten egyik szigete

2010. március 22., hétfő

altAmikor megérkeztem Hajdúnánásra és megkérdeztem, hol találom Gacsályi Gábor lelkipásztort, a szervezők készségesen azt válaszolták: a templomban, a gyülekezeti házban, a parókián, az iskolában, vagy az idősek otthonánál. Először értetlenül álltam a válasz előtt, majd megköszöntem a segítséget és továbbléptem. Abban a pillanatban értettem meg a választ. Az öt épület kertszomszédságban van egymással. A templom parkja és a mögötte lévő épületek kis szigetet alkotnak Hajdúnánás szívében.

Ebben a meghitt környezetben tartottak hálaadó ünnepséget vasárnap délután. Ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg arról, hogy a tizenöt éve újraalapított általános iskolához új tornatermet építettek valamint a hálaadó alkalmon a Református Idősek Otthonának falán emléktáblát is avattak az intézmény hét éves áldásos munkájáért. „Az evangélium ereje és hatalma betöltötte ezt a vidéket” – mondta az istentiszteleten Bölcskei Gusztáv. „Az ige segített talpra állni és lámpásokat gyújtani. Csodálatos, amikor az ember megtapasztalja, hogy Isten jóra fordítja Sion sorsát” – fogalmazott igehirdetésében a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
Az ünnepségen több mint nyolcszázan adtak hálát az iskola eredményeiért az újraalapítás tizenöt éves évfordulója alkalmából. Szabóné Marth Éva, az iskola igazgatója beszédében így fogalmazott: „A hajdúnánási református iskola a református csillag fényében látszik a városban, és ezért egyre többen látják az áldásokat is az életünkben. ”
Hogyan jött létre tizenöt év alatt egy iskola és egy idősek otthona valamint egy „élő közösség”? – tettem fel a kérdést Gacsályi Gábornak. „Az elmúlt évtizedek lelkipásztorai, a presbitérium, a dolgozók és Isten – ez a „stáb” a kulcsa a sikeres közösségnek és annak, hogy eljussunk oda, ahol ma vagyunk” – válaszolta a hajdúnánási lelkipásztor.
„Nehéz volt az indulás és sok volt az indulat a városban évekkel ezelőtt” – emlékszik vissza a lelkipásztor. „Voltak, akik azt mondták, a szülőknek kell a fát behozni az iskolába, és még tavaly ősszel is azt állították, hogy nem tudunk tornatermet építeni.”
Aztán 2010. március 21-én, vasárnap délután büszke, tornaruhás, iskolások vonultak be érmükkel a nyakukban a tornatermükbe és az iskola néptánccsoportja kurjongatott a modern épületben. Abban az épületben, amelynek megépítésére pályázati pénzt többszöri próbálkozás után sem tudtak nyerni, ezért a hívők téglajegyeket válthattak, az egyházközség és a tiszántúli egyházkerület pedig támogatta a beruházást.
Gacsályi Gábor az ünnepség után elárulta azt is, már azon gondolkodik, hogy óvodát, később pedig középiskolát hozzanak létre. Vajon ma is kigúnyolnák, mint évekkel ezelőtt?

Dobos Zita

Istent keresem

2Tim 2,19–26

„De az Úr szolgája ne viszálykodjék,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →