Halk és szelíd hang – Dunaszerdehelyen mutatták be a felvidéki nyugalmazott püspök legújabb könyvét

2010. február 21., vasárnap

altA Vámbéry Polgári Társulás és a Lilium Aurum Könyvkiadó szervezésében február 18-án Dunaszerdehelyen mutatták be Erdélyi Géza Halk és szelíd hang című legújabb kötetét.

Az irodalmi esteknek helyt adó Budapest Kávéházba, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élén tizenkét évig álló Erdélyi Géza püspöknek a könyvbemutatójára nem csak a helyiek jöttek el, hanem a környező, illetve távolabbi településekről is, többnyire olyanok, akik személyesen is ismerik őt. A Halk és szelíd hang című kötetet Kulcsár Ferenc Forbáth-díjas költő méltatta. A mostani könyvhöz hasonlóan Erdélyi Gézának 2005-ben már megjelent egy válogatott kötete, különböző alkalmakra készült írásaiból vagy azokon elhangzott beszédeiből valamint interjúiból. A Lilium Aurum Kiadásban a 2009-es év végén megjelent könyv lényegében ugyanezt a zsánert képviseli négy fejezetben. Az első A megváltó Ige üzenete, a második Az egyén hitvallása: életjel, a harmadik a Világban a hitért címet kapta. A könyv utolsó fejezetében – Köszönet az Úrnak a tanácsért és vezetésért – egy terjedelmes, mintegy harminc oldalt kitevő interjú olvasható.

Erdélyi GézaAz estet a kötetben szereplő riport készítője, a barát és iskolatárs Koncsol László, József Attila-díjas költő vezette, aki Erdélyi Géza püspöksége idején három évig főgondnokként tevékenykedett a református egyházban. A több mint két órát kitevő irodalmi est alatt Koncsol László Erdélyi Gézát először szülőföldjéről, az Ung-vidékről és abarai gyermekkoráról, majd tovább haladva az időben a komáromi gimnáziumi és a prágai csehtestvér egyház teológiáján töltött éveiről kérdezte. Néhány gondolat erejéig felidéződött a huszonnégy hónapos katonai szolgálta is. Szó esett arról is, hogy fiatal segédlelkészként egy kívánsága volt, hogy ne Gömörbe helyeztesse ki őt az akkori püspök, Varga Imre. Kívánsága ellenére mégis ott kapott szolgálati lehetőséget. Először Rimaszombatban a püspöki hivatalban volt segédlelkész, később onnan elkerülve három és fél éves átmenet következett Szalócon, Gombaszögön és Vígtelkén. Erdélyi Géza hosszabb ideig először Rozsnyón, később pedig Hanván végzett lelkipásztori szolgálatot. Hanvai lelkészként választották meg 1996-ban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élére, ahol két választási ciklust töltött ki.

A hosszúra nyúló est alatt sajnos nem volt idő a tiszteletbeli püspök életszakaszába aprólékosabban is betekinteni. A szép számban megjelent érdeklődők azonban megtudhatták azt is, hogy mivel telnek a több mint egy éve már nyugdíjas éveit élvező Erdélyi Géza napjai. Mint mondta, most már több időt tud eltölteni családjával, de továbbra is figyeli az egyházban zajló történéseket. Jelenleg egy újabb, nagyobb lélegzetvételű köteten dolgozik. Barátai ajánlására visszaemlékezéseit írja meg. Erdélyi Géza szerint egy ilyen könyv segítséget jelenthet a mai lelkészeknek szolgálatukban.

A Vámbéry Polgári Társulás által szervezett irodalmi est Erdélyi Géza tiszteletbeli püspök legújabb könyvének dedikálásával ért véget. A hatszáz példányszámban megjelent kétszázötven oldalas Halk és szelíd hang című kötetet összeállította és szerkesztette Hodossy Gyula, az illusztrációkat Szabó Ottó készítette.

reformata.sk

Istent keresem

Jn 13,36–38

„Az életemet adom érted!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →