Fazekas László: Az új modell pozitívabb kicsengésű

2012. február 09., csütörtök

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke Fekete Vince főgondnokkal vett részt a Daniel Krajcer kulturális miniszter által szervezett találkozón, melyen a többi 18 egyház vezetése is képviseltette magát. A tárca vezetője újabb javaslattal állt elő az egyházak finanszírozásával kapcsolatban.

Fazekas László püspök a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház honlapjának elmondta, hogy a tárca korábban más modellt preferált az egyházak finanszírozásával kapcsolatban, a legutóbbi javaslat pedig teljesen új a számukra. A minisztérium jelenlegi elképzelését pozitívabb kicsengésűnek tartja, mivel az adózó az adóalapjának egy százalékát ajánlhatja fel a korábbi egy százalékos adó helyett, valamint az is, hogy az átmeneti időszakot tíz évben határozták meg a korábbi öt év helyett.

A püspök utalt arra is, hogy az erre a célra alakult bizottság elé az elmúlt év decemberében még egy másik modellt terjesztettek be. Az még az adó egy százalékos felajánlásával számolt, amellyel támogatni lehet vagy az egyházakat, vagy a műemlékek javítását. A református egyház vezetése most annak a javaslatnak a véleményezésén dolgozik.

Abban többek között olyan észrevételek fogalmazódtak meg, miszerint a reformátusok nem tartják elfogadhatónak, hogy a műemlékek javítására szánt pénzügyi keret az egyházak tevékenységétől függjön és fordítva. Hiányolják azt is, hogy a tárca javaslatában nem vette figyelembe azokat a sérelmeket, amelyek az egyházakat az elmúlt évtizedekben érték. Fazekas László püspök szerint elfogadhatóbb lenne, ha az egyházak támogatási rendszere több pilléren állna. Javaslatukban adókedvezmény és más támogatási forrás lehetősége is szerepel, mint ahogyan az több országban is bevett gyakorlat.

A tárca decemberi tervezetében még öt éves átmeneti idő szerepelt, amivel a református egyház nem ért egyet.  Fazekas László püspök tájékoztatása szerint ezen érvek miatt számukra nem elfogadható az a tervezet.  Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a miniszterrel való legutóbbi találkozókor már egy más modellt, egy megváltoztatott verziót kaptak kézhez, amely már jobb kiindulási alapot biztosít az egyházak finanszírozásáról szóló tárgyalásokhoz.

Egyelőre konkrét véleménye nem fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. Krajcer legújabb modelljét az egyház vezetősége közösen vitatja meg. A javaslatot az Egyházak Ökumenikus Tanácsánál is megtárgyalják és csak azt követően terjesztik fel a tárcához az elképzelésüket.

Az adóalapból felajánlott egy százalékból finanszírozná az állam az egyházakat

Az állam helyett az adófizetők finanszíroznák a jövőben az egyházak működését. Daniel Krajcer kulturális miniszter tárcája az egyházak támogatásának jelenlegi modellje helyett ugyanis azt javasolja, hogy ne az adóból, hanem az adóalapjukból ajánlhassák fel egy százalékukat a magánszemélyek. Hogy az egyházak számára elfogadható-e ez a modell, az csak később derült.

Szlovákiában jelenleg lehetőség van arra, hogy bizonyos konkrétan megjelölt szervezeteket az adófizető állampolgárok adójuk két százalékával támogassanak. A tervezet szerint a jövőben azonban nemcsak a civil szférában tevékenykedő szervezeteket lehetne támogatni ily módon, hanem az egyházakat és vallási társaságokat is, amennyiben erre a javaslatra az érintett egyházak rábólintanak. A különbség viszont jelentős. Az adóalap sokkal nagyobb összeget tesz ki, mint az államnak fizetendő adó, ugyanakkor a két százalék helyett már csak egy százalékot lehetne felajánlani.  

Ennek a menete hasonló lenne, mint az eddigi gyakorlat.  Az adófizetőknek lehetőségük lesz arra, hogy kiválasszák a támogatásra szánt egyházat vagy szervezetet. Aki viszont senkit sem jelöl ki, annak az egy százalékát egy központi alapba utalnák, amelyből a kulturális örökség felújítását támogatnák.

A tárca javaslata alapján az egyházak finanszírozásának új modelljét tíz év alatt vezetnék be.  A meghatározott időszak alatt a 2011-es szinten maradnának az eddigi támogatások. Amennyiben kevesebb felajánlás érkezne az adózóktól az egyházak részére, akkor az állam saját forrásaiból egyenlítené ki a hiányzó összeget.

Szlovákiában 18 egyház működik. Képviselőik még csak tanulmányozzák a minisztérium javaslatával és csak később nyilatkoznak, elfogadható-e számukra vagy sem.
.
Daniel Krajcer tárcavezető példaként elmondta, hogy 2010-ben a kétszázalékos felajánlások összege mintegy 15 millió eurót eredményezett a támogatott szervezeteknek, miközben az adózók többsége senkit sem jelölt meg.

Ha már 2010-ben életbe lépett volna az egyszázalékos adóalapot érintő modell, akkor 77 millió euró gyűlt volna össze erre a célra. A miniszter szerint az új modell arra is szolgál, hogy az egyházak pontosan tudják, milyen számú hívő támogatására számíthatnak.

A szlovákiai egyházakat pillanatnyilag egy 1949-ben elfogadott törvény alapján az államkasszából finanszírozzák. A kulturális minisztérium évente átlagban 37 millió eurót fordít erre a célra.

Forrás: reformata.sk

Istent keresem

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →