Emlékparkot avattak Gulácsy Lajos néhai kárpátaljai református püspök emlékére Munkácson

2017. január 09., hétfő

Gulácsy Lajos néhai kárpátaljai református püspök és a sztálini terror által hitükért meghurcoltak emlékének szentelt, a magyar állam támogatásával létesített parkot és emlékművet avattak fel ünnepélyesen vasárnap Munkácson.

A kárpátaljai város református templomának kertjében kialakított Gulácsy Lajos Emlékpark avatásának szentelt ünnepi istentiszteleten mondott igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke méltatta a két hónappal ezelőtt elhunyt, lelkészként hosszú ideig Munkácson szolgált, 1925. január 8-án született Gulácsy Lajos egykori református püspök "példamutató életútját". Hangsúlyozta: a hitéért a Gulágon hét évig raboskodó Gulácsy Lajos az "Isten embere, a szegények istápolója volt", alakja követendő példaként szolgálhat a mai nehéz időkben a kárpátaljai magyar fiataloknak, hogy miként lehet hűnek megmaradni a szülőföldhöz, a magyarsághoz.

Matl Péter munkácsi szobrászművész a munkácsi református egyházközség által - a Gulág Emlékbizottság támogatásával - létrehozott emlékparkban felállított emlékmű alkotójaként elmondta, a négy méter magas emlékjel "egy tölgyfa vihar által kettéhasított törzse, amelynek a börtönrácsokat idéző módon ácskapcsokkal együtt tartott két része a tusakodó ember ég felé nyúló kezeiben végződik". Mint kifejtette, az emlékmű organikus anyagát meghagyta eredeti, rusztikus, nyers formájában, ami a Gulág-táborok barakkjainak gyalulatlan deszkáit idézi.

A Gulácsy Lajos Emlékparkot a Munkács belvárosában található református templom falára rögzített fekete márványtábla jelöli. Ezen három nyelven - magyarul, ukránul és angolul - a Zsoltárok könyve 23. fejezetéből vett idézet mellett "A sztálini terror által hitükért meghurcoltak emlékére. A mindenkor harcai közepette legyen biztatás és reménység számunkra elődeink hűsége." felirat olvasható.

forrás: MTI, kép: refua.tirek.hu

Istent keresem

1Tim 6,11–21

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →