A Nagytemplomban vett részt istentiszteleten a református világközösség elnöke

2011. március 06., vasárnap

Az egyházvezető Debrecenben találkozott Bölcskei Gusztáv, Csűry István és Zán Fábián Sándor püspökökkel is.

„Csodálatos az a tudat, hogy bár a Föld különböző részein élünk, más nyelvet beszélünk, és más kultúrával rendelkezünk, mégis ugyanaz a Jézus Krisztus a mi Urunk” – mondta a dél-afrikai Jerry Pillay, a Református Egyházak Világközösségének (REV) elnöke a debreceni bibliavasárnapi istentiszteleten, ahol Bölcskei Gusztáv, tiszántúli püspök hirdetett igét. A nyolcvanmillió reformátust tömörítő világszervezet első embere szombattól keddig tartózkodik Magyarországon.

Bölcskei Gusztáv, tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdette Isten igéjét, aki Bibliavasárnap alkalmából arról beszélt, hogy hitünk és cselekedeteink egyedüli zsinórmértéke a Szentírás.

Valamennyien ugyanahhoz az Úrhoz tartozunk

„Azért van erre szükségünk, hogy el ne görbüljön, el ne hajoljon életünk útja, legyen, ami figyelmeztessen és emlékeztessen bennünket a helyes irányra –  fogalmazott Bölcskei Gusztáv. A püspök igehirdetésében a reménység üzenetének következményeiről is szólt és kiemelte a keresztyén ember felelősségét a Szentírás életet megtartó üzenetének továbbadásában. – A Biblia el tud bennünket juttatni az emberekhez, képes mozgásba hozni az életünket, ugyanakkor ki is józanítja azt.”

Záró gondolataiban hangsúlyozta, életünk és hitünk zsinórmértékének öröksége megerősít bennünket, képes egymás iránti figyelmet és cselekedeteket adni, mert „a reménység üzenetének tovább kell mennie!”

 Az igehirdetést követően Dr. Jerry Pillay, a Református Egyházak Világközösségének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki magyarországi tartózkodásának keretében látogatott Debrecenbe.

A dél-afrikai lelkipásztor köszöntésében a hit egységéről szólt, amely összefogja azt a több mint 80 millió református keresztyént egyesítő világszervezet tagjait, akik 230 különböző egyházban élnek.

„Csodálatos a tudat, hogy nem számít, hol vagyunk a világban, tartozhatunk különböző kultúrákhoz, lehet más a nyelvünk, és eltérhetnek mindennapi élettapasztalataink, mégis valamennyien ugyanahhoz az Úrhoz, Jézus Krisztushoz tartozunk” – mondta Jerry Pillay.

A REV-elnök köszöntőjének teljes szövege alább olvasható:

"Kedves Testvéreim! Köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében!

Különös öröm és megtiszteltetés számomra, hogy eljuthattam, életemben először országotokba, és veletek lehetek ma ezen az istentiszteleten. Hozom magammal a Református Egyházak Világközössége 230 tagegyházának és 80 millió keresztyén testvéreteknek köszöntését. Csodálatos a tudat, hogy nem számít, hol vagyunk a világban, tartozhatunk különböző kultúrákhoz, lehet más a nyelvünk, és eltérhetnek mindennapi élettapasztalataink, mégis valamennyien ugyanahhoz az Úrhoz, Jézus Krisztushoz tartozunk. Ahogy Pál apostol írja az Efézusbeliekhez írt levél 4. fejezetében, ugyanannak a testnek a tagjai vagyunk, egy keresztségben részesülünk, ugyanaz a hitünk, egy a mi Urunk, Jézus Krisztus, egy a Lélek, és Isten, aki mindannyiunk Atyja.

Megköszönöm Istennek életeteket, azt, hogy tanúskodtok Jézus mellett a világnak ezen a részén. Emlékeztetlek benneteket arra, hogy ti is kapcsolódtok más egyházakhoz szerte a világon. Ígérem, hogy továbbra is imádságaimban hordozlak benneteket. Továbbra is legyetek Isten megváltó kegyelmének és Jézus Krisztusban megmutatott szeretetének tanúi ebben a közösségben, ebben az országban és annak határain túl.

Legyen az Atya, Fiú, Szentlélek Isten békessége és áldása mindnyájatokkal!"

Modellértékű a magyar református identitástudat

Jerry Pillay debreceni látogatása során találkozott Bölcskei Gusztáv, Csűry István és Zán Fábián Sándor püspökökkel is, akikkel a Kárpát-medencei részegyházakat tömörítő Magyar Református Egyháznak a világközösségen belüli küldetéséről tárgyalt.

A Kárpát-medencei püspökök hangsúlyozták, hogy a Magyar Református Egyház történelmi tapasztalatával példa lehet a világ reformátusainak a politikai erőviszonyoktól és eseményektől függetlenedni akaró egyházpolitikára. Az egységes Magyar Református Egyház 2009. május 22-i ünnepélyes megalakulása bizonyságtétel volt a Kárpát-medencei magyar református egyházak részéről, hogy nem politikai vagy diplomáciai eszközökkel kívánják visszaforgatni az idő kerekét, hanem az új európai rend alapjain állva bátran kijelentik: Krisztus a jövő, együtt követjük Őt.  A magyar református egység a felelőtlen politikai döntés és az ezt követő szétszakítottság pozitív meghaladása, amely nem történelmi kényszerből született, hanem református, keresztyén hitből táplálkozik, és az emberi akaraton felül álló parancs gyakorlati következménye.

Jerry Pillay meglátása szerint a magyar református közösségek identitástudata szintén modellértékűnek bizonyul. Akkor, amikor a 21. századi nyugati keresztyénség elveszíteni látszik múltját, kulturális örökségét és ezzel lényegében alapvető identitása kerül veszélybe, a magyar református identitástudat erőteljes megnyilvánulása újító erővel hathat a református világközösség számára, mondta a dél-afrikai egyházvezető. Református keresztyén gyökereink és értékeink tudatosítása, az arra való nevelés és tanítás a krisztusi életnek és az evangéliumi küldetésnek a 21. századi magyar valóságban való megélését szolgálja, illetőleg a Világközösségen belül, az etnikumok találkozásában a nemzeti, helyi jelleg tiszteletben tartását és kölcsönös elfogadását eredményezi.

A Magyar Református Egyház kiemelt feladata a jövőben a református identitás megéléséről és a politikai erőviszonyokon felülemelkedő egyházpolitikáról való bizonyságtétel a Református Egyházak Világközösségén belül.

Iszlai Endre, Kojsza Péter, ttre.hu, kép: Barcza János

„Csodálatos az a tudat, hogy bár a Föld különböző részein élünk, más nyelvet beszélünk, és más kultúrával rendelkezünk, mégis ugyanaz a Jézus Krisztus a mi Urunk” - mondta Jerry Pillay

Istent keresem

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →