Németország a legtoleránsabb ország

2010. december 10., péntek

altThomas de Maiziére német szövetségi belügyminiszter Göttingenben kijelentette: hazájában példaértékű a különféle vallások és felekezetek munkája és együttélése.

A hugenotta-protestáns családból származó Thomas de Maiziére német szövetségi belügyminiszter Göttingenben kijelentette: hazájában példaértékű a különféle vallások és felekezetek munkája és együttélése.

altAz állam vallásilag semleges – jelentete ki a német belügyminiszter Göttingenben, a Pál-templomban közel kétszáz résztvevő előtt, ahol az EKD Egyházjogi Intézete tartott rendezvényt erről a témáról: „Vallás a szekuláris államban”. Nyitott és semleges magatartásával a német állam megformálta a vallásjog és a szabad demokrácia magját és szívét – jelentette ki de Maiziére. A vallási pluralizmus jogrendjének és az ezt biztosító szervezeti háttérnek a megszilárdítása azért is fontos német földön, mivel egyre nő a vallásilag kevert képet mutató bevándorlók száma az országban. A belügyminiszter szerint vallás és politika minden szétválasztottság ellenére egymásra van utalva. A vallások jelentőségét a CDU-politikus abban látja, hogy a piac és az állam egyoldalú követelményrendszerének ellensúlyát képezik a vallások és a keresztyén felekezetek. A vasárnapi nyugalom napjának megszüntetése elleni heves egyházi tiltakozás, vagy a vallásoktatás megszüntetésére tett berlini kísérletekkel szembeni ellenállás jól érzékelteti a vallások és a felekezetek súlyát és jelentőségét a német táradalomban. De jól mutatják ezt az ifjúsági csoportokkal végzett egyházi foglalkozások, az igény ezek iránt, vagy az egyházi kórusok közkedveltsége, és még sok más is. Németországban most a legégetőbb és legaktuálisabb kérdés az állami egyházjognak az iszlámmal kapcsolatos viszony jogi rendezése. Hogyan lehet az iszlámot a német jogrendbe integrálni? – erre keresik most a választ a szakértők. Az állam és a muzulmánok közötti intézményes együttműködésnek az érvényes jogrend alapján kell folynia – tette  hozzá de Maiziére. Az integráció legújabb jele: a német egyetemeken bevezetik az iszlám teológiai szakot. De szó van a kétoldalú megbeszéléseken az iszlám vallásoktatás iskolai bevezetésének a mérlegeléséről is – mondta a német belügyminiszter Göttingenben. (ekd.de – 2010-12-10 – dr. békefy-röhrig klaudia – reformatus.hu)

Istent keresem

1Thessz 4,1–8

„...testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →