Csak politikai megoldás vethet véget a szíriai válságnak

2013. február 08., péntek

Szíria az Egyházak Világtanácsa figyelmének középpontjába került, melynek része, hogy Haytham al-Manna, a szíriai emberi jogok legfőbb védelmezője, az ellenzék ismert alakja találkozott a képviselőkkel.

„Erőszak erőszakot szül. Elképzelhetetlen, hogy politikai megoldás, erős demokratikus intézményrendszer és az ország demilitarizációja nélkül túljuthasson a szír társadalom a jelenlegi konfliktushelyzeten" – nyilatkozta Haytham al-Manna, a szíriai emberi jogok legfőbb védelmezője, az ellenzék ismert alakja, aki a Nemzeti Együttműködés a Demokratikus Átalakulásért Szíriában Testület (NCB) elnökeként is jelentős szerepet tölt be a szíriai békefolyamatban.

Az NBC tagjainak genfi Demokratikus Szíriáért és Polgári Államért című nemzetközi konferenciáját követően (január 28-29.), Manna találkozott az Egyházak Világtanácsa (EVT) valamint az ökumenikus nemzetközi, humanitárius szervezetek képviselőivel. A konferencia után az EVT székhelyén, Genfben tartott január 30-i beszédében elemezte a jelenlegi szíriai helyzetet. Ismertette továbbá a konferencia kimenetelét, melynek célja a békés, tárgyalásos úton elért megoldás válaszul a konfliktusra.

Egyházak az elnyomás alatt

Az Egyesült Nemzetek jelentése szerint a halálozások száma Szíriában meghaladja a 60,000 főt, és körülbelül egy millió embert kellett kitelepíteni a jelenleg is zajló fegyveres konfliktusok során.

„A szíriaiak vágya, hogy stabil, demokratikus polgári szír állam jöhessen létre, megőrizve annak minden vallásos és etnikai sokszínűségét. Szíria jelenlegi helyzete rendkívül bizonytalan és összetett. Az egész ország területén a fegyverek bárki számára hozzáférhetővé váltak. Kizárólag az erőszakmentes eszközök azok, melyektől radikális változást és békét remélhetünk." – nyilatkozta Manna.

Az egyházak helyzetével kapcsolatban Manna kijelentette, hogy semmilyen közösséget nem kímélt a rezsim. „Mindannyian ugyanazon elnyomás uralma alatt egyenlőek vagyunk. A demokráciáért, valamint az ország átformálásáért folytatott küzdelemben az emberek, bármely vallásos háttérből származzanak is, közös küzdelmet vívnak."

A találkozó alkalmával Michel Nseir, az EVT 'különös figyelemmel Közel- Kelet felé' programjának felelőse kiemelte, hogy Szíria sokszínűségének megőrzése elsődleges szerepet kell, hogy kapjon mind a kormányzatok, mind pedig a vallási vezetőség körében. „A szíriai társadalmi kohézió alapvető jelentőséggel bír az egész régió szempontjából, s ez az, amire az EVT is legnagyobb figyelmet szeretne fordítani. Az erőszak azonnali megszüntetése Szíriában nagyon fontos számunkra, annál az oknál is foga, hogy készülőben van ez évi, Dél Afrikában megrendezésre kerülő, közgyűlésünk, melynek fókuszában a béke és igazságosság kérdése áll" – hangsúlyozta Nseir.

Segítség a menekülteknek

Más ökumenikus és nemzetközi szervezetek képviselői szintén megvitatták, hogyan mozdítsák elő munkájukkal a szíriai válság kérdését. Az ACT Allience tagjai támogatást nyújtanak körülbelül 400 ezer szír lakos számára, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek mind belföldön, mind pedig azok részére, akik a szomszédos országokba települtek ki menekültként.

Ralston Deffenbaugh, a Lutheránus Világszövetség szervezetétől (a lutheránus hagyományt követő egyházak globális közössége) szintén ismertette a szíriai válságot megcélzó projektjeiket. A Za'atri táborban, Jordánia területén tevékenykednek az ENSZ menekültügyi főbiztosával, valamint a Jordán Hashemite Jótékonysági Szervezettel.

A Humanitárius Párbeszéd Központ (Centre for Humanitarian Dialogue), amely egy genfi székhelyű nemzetközi társadalmi szervezet, a konfliktusos helyzetekben a szemben álló felek közötti párbeszéd előmozdítását célozza meg, valamint a katonaságon belül a nemzetközi humanitárius jog alkalmazását igyekszik érvényre juttatni.

Külügyi Iroda
Forrás: Oikoumene.org
Fordította: Szádvári Lilla

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →