Berekfürdő adott otthont a lelkésztovábbképzőnek

2011. október 03., hétfő

A szlovákiai magyar és szlovák egyházmegyék lelkipásztorai közösen, összesen több mint százhatvan vettek részt a Kapcsolataink címmel meghirdetett négynapos rendezvényen.

Több mint százhatvan vettek részt azon a négynapos lelkésztovábbképzőn, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeptember 19. és 22. között szervezett meg a magyarországi Berekfürdőn a kilenc egyházmegye lelkipásztorai és a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán idén végzett teológusai számára. A Kapcsolataink címmel meghirdetett lelkésztovábbképzés programjából nem hiányzott a témával kapcsolatos előadások mellett a lelkipásztori munkával összefüggő műhelymunkák sem. A résztvevő lelkipásztorok többsége örömmel fogadta az összlelkészi találkozónak is nevezhető továbbképzést, amelyen lehetőség nyílt még jobban megismerkedni a többi egyházmegyében szolgáló kollégáikkal. A rendezvényen mind a magyar, mind a szlovák egyházmegyék lelkipásztorai közösen vettek részt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hét magyar és két szlovák egyházmegyéjében kétszázhúsz lelkipásztort szolgál, közülük a továbbképzésen százhatvanan jelentek meg. A rendezvényről csak azon lelkészházaspárok egyik tagja maradhatott távol, ahol tizenöt évnél fiatalabb gyermeket nevelnek. Fazekas László püspök a nyitó istentiszteleten az egybegyűlteknek örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek. A napi igéből kiindulva pedig arra helyezte a hangsúlyt, hogy Pál apostol a hite által tett bizonyságot. A lelkészeknek is fel kellene tenniük azokat a kérdéseket, hogy ki voltam, mivé váltam és mit kell tennem. A lelkésztovábbképző kapcsán pedig elmondta, hogy több okból is szükséges volt azt megszervezni: egyrészt azért, mert rendelet is előírja a lelkészek munkáját elősegítő képzések megtartását, másrészt pedig az utóbbi idők eseményei is előidézték ennek szükségességét.

Fazekas László püspök áhítata után Bándy György, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara  tanszékvezető tanára az ó- és újszövetségi kapcsolatokat hozta közelebb a hallgatóság számára más szempontok alapján, amit a résztvevőknek a csoportos beszélgetés alkalmával lehetőségük nyílt még alaposabban átbeszélniük. Nagy érdeklődés övezte Juraj Brecko tusai lelkipásztor, az ondava-hernádi egyházmegye esperesének az előadását a keresztyénség és a közéletben megnyilvánuló populizmus viszonyáról.

A második nap fő témáját a Házastársi, családi és gyülekezeti kapcsolatok tették ki, melyekre Szarka Miklós budapesti pasztorálpszichológus világított rá a lélektan szemszögéből. A továbbképző harmadik napján Grezsa Ferenc pszichiáter az önazonosság összetettségéről és fontosságáról, Török Iván szupervízor pedig a hivatás ápolásáról szólt a hallgatóságnak.

A lelkipásztoroknak lehetőségük nyílt olyan kiscsoportos műhelymunkákba is bekapcsolódniuk, amelyen szó esett a cigányokról (Batta István), a függőségről (Sebők János), csoportépítő játékokról a katechézisben (Szénási Lilla), kapcsolatokról a kis gyülekezetben és szórványban (Sohajda Levente, Göncruszka), valamint a városi gyülekezetben (Jenei Zoltán, Debrecen). Kisebb csoportban szó volt még az identitásról, (Molnár Éva, Szénási Szilárd, Écsi Gyöngyi), a hivatásgondozásról (Tóth Zoltán) és a sport szerepéről a gyülekezetépítésben (Blanár Erik, György András). A lelkésztovábbképző kerekasztal-beszélgetéssel és úrvacsorával egybekötött magyar és szlovák nyelven tartott istentisztelettel zárult Géresi Róbert magyar és Marián Hamari szlovák püspök-helyettesek szolgálatával.

A záró napon több lelkész is kifejtette, hogy szükség van ilyen jellegű továbbképzésekre. Főleg abból kifolyólag, hogy a szolgatársak még jobban megismerjék egymást, de azért is, hogy több, új és hasznos információt kapjanak a szolgálatukkal kapcsolatban. A konkrét javaslatok mellett elhangzott az is, hogy jó lenne, ha az egyház vezetése mindenki épülésére gyakrabban szervezne összegyházi továbbképzést.

Reformata.sk

Istent keresem

4Móz 11,16–35

„Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →