Beleszeretik a gyermekeket a gyülekezetbe

2011. december 15., csütörtök

Nevelőcsaládok ünnepi készülődését örökítettük meg egy kisfilmben karácsonyi cikksorozatunk részeként. Nemrégiben lett hároméves a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat - Nevelőszülői Hálózata. Munkájuk kulcsszava a befogadás, amit több szinten is megvalósul, hiszen a családok, a gyülekezetek, a települések mind együttműködnek a Hálózat munkatársaival a sikerért. A készülődést bemutató film mellett a hálózat működéséről Dr. Fábián Ildikó Intézményvezető lelkészt, a Református Egyház Gyermekvédelmi Szolgálatának vezetőjét kérdeztük.

Milyen kihívásokkal, megoldandó feladatokkal találkoznak munkájuk során leggyakrabban?

Leggyakrabban a gyermekek számára megfelelő gondozási hely megtalálása okoz gondot, ad nagyon sok munkát. Gyakran olyan sokgyermekes családokból kapunk gyermekeket, ahol nem ritka, hogy 5-6 testvért kell elhelyezni. Kevés család tud 4-5-6 gyermek nevelésére vállalkozni. Ilyenkor a testvéreket egy településen belül kell elhelyeznünk a kapcsolattartás fontossága miatt. Az is szempont, hogy a vér szerinti szülőkkel tudják tartani a kapcsolatot a gyermekek, a nevelőcsalád és a vér szerinti család lakóhelye közötti távolság ne legyen több mint 50 km. Oda kell figyelnünk arra, hogy a gyermekek a szükségletüknek megfelelő oktatásban-nevelésben részesüljenek, jelesül, hogy megfelelő óvoda, iskola legyen a településen ahol a gyermekek lakni fognak. Nagyon fontos, hogy ha beteg gyermekről van szó, elérhető közelségben legyen kórház, vagy a szakorvos. Számos dolgot kell tehát figyelembe venni, amikor a gyermek szükségletei szerint kiválasztjuk a nevelőcsaládot.

Nagyon sokat dolgoznak a kollégáim a gyermekek terápiás megsegítésén, pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyermekpszchiáter is segítik a nevelőszülők munkáját. A legtöbbet a nevelőszülői tanácsadók vannak jelen a családok életében, akik rendszeresen látogatják őket, és ahogy a munkakörük megnevezésében is szerepel, tanácsadással segítik a nevelőszülők munkáját.

Nagyon sokat köszönhetünk a helyi református gyülekezetek lelkészeinek, akik családlátogatásokkal, segítő beszélgetésekkel, óvodai és iskolai hitoktatások alkalmával jelen vannak a gyermekek mindennapjaiban, segítik hitbeli fejlődésüket. Gyakran biztosítanak helyszint a nevelőszülők továbbképzéséhez, kapcsolattartáshoz, terápiás foglakozásokhoz. E helyről is köszönet érte!

Milyen hatással volt egy-egy lakó-, illetve gyülekezeti közösségre a hálózat megalakulása?

A Hálózat megalakulása, munkája, jelenléte a gyülekezetekre pozitívan hatott. Egyrészt törekszünk szorosra fűzni a kapcsolatot a helyi gyülekezet, a nevelőszülő és a munkatársaink között. A hálózatunk által szervezett programok nagy része is a gyülekezetekhez kötődik. Munkánk hozományaként néhány településen több lett a gyermek, ez sokszor mentett már meg egy-egy óvodai, iskolai osztályt, ezzel együtt munkahelyeket. A lelkipásztorok is érzékelik a működésünk hatásait, mert több gyermeket keresztelnek, több gyermek van a hittanórákon, konfirmációi oktatásokon, gyermektáborokban.

Jelenleg hány gyermek nevelkedik a közel három éve működő szervezet hálózatában?

Jelenleg a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózatában 231 gyermek nevelkedik, de ez a szám naponta változik. Jelenleg is folyamatban vannak kihelyezések nevelőcsaládokba, és heti szinten kapunk megkereséseket gondozási hely ügyében a gyermekvédelmi szakszolgálatoktól. Legnagyobb számban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Biharban megyében vagyunk jelen, de Borsodban, Békésben, Pest megyében, Baranyában, Bács-Kiskun megyében, Somogyban is szép számban nevelkednek gyermekek nevelőcsaládjainkban.

Hogyan tudnak együttműködni más hivatalos szervekkel, településvezetőkkel?

A települések vezetőivel törekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Mindenütt örömmel segítenek nekünk, és előfordult, hogy polgármesterek kerestek meg, hogy a településükön is dolgozzunk, díjmentesen ajánlottak fel közösségi helyeket hálózatunk számára. Köszönjük ezeket a felajánlásokat és a sok szeretetet, támogatást! Szoros munkakapcsolatban vagyunk a szakszolgálatokkal és az alapellátásban dolgozó kollégákkal. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját, és nyilván közös a cél - mindannyian a gyermekekért dolgozunk.

{source}
<iframe width="680" height="376" src="http://www.youtube.com/embed/wBtaieJuUQ8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
{/source}

Vannak-e már tapasztalataik arról, hogy a hit által „hozzáadott érték” milyen többletet jelent a református közösséghez tartozó nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek számára?

Ezek a gyermekek, akik református családokban nőnek fel, hiteles példát látnak a nevelőcsaládban, gyülekezeteink közösségében a hit megtartó erejéről, az Istenben elrejtett élet gazdagságáról. Arról, hogy amikor az ember ereje, lehetősége, eszköze elfogy, akkor Isten még tud és képes cselekedni. A református gyülekezet, ahova kerülnek, elfogadó közösség; gyakorlatilag "beleszeretik" a gyermekeket az egyházba, a gyülekezetbe. Megtanulnak imádkozni, Bibliát olvasnak, ezáltal egy végtelen erőforráshoz tudnak kapcsolódni, aminek óriási a megtartó ereje az élet minden nehézsége közepette.

Önnek személyesen mik a tapasztalatai, legkedvesebb emlékei a Gyermekvédelmi Szolgálatnál végzett munkájából?

Sok-sok kedves emlékem van, gyermekekről, nevelőszülőkről, akikkel szoros kapcsolatom van. Beszélgetésekről, bátorításokról, táborról, nyaralásról, nevetésről, sírásról. Nagyszerű munkatársaim vannak, büszke vagyok rájuk. Kollégáim óriási munkabírással dolgoznak, nem figyelik a munkaidő végét, hanem ott vannak, ahol lenniük kell. Ha kell hétvégén, ha kell ünnepnapokon is. Egymás hite által sokszor erősödtünk meg. Tudunk együtt és egymásért imádkozni. Köszönöm a munkatársaimnak is az áldozatos munkát, a fenntartónknak, a Szeretetszolgálati Irodának és a Református Egyház vezetőinek azt, hogy figyelemmel kísérik, segítik, támogatják hálózatunk munkáját.

Jelenleg is sok-sok segítséget kapunk a Dorcas Segélyszervezettől, a Magyar Református Szeretetszolgálattal pedig közös karácsonyi ünnepséget szervezünk a nevelőcsaládoknak, nevelt gyermekeinknek a debreceni Nagytemplomban. Köszönet a lelkész kollégáknak, akik napi szinten jele vannak a családok életében, sokat segítenek sokszor láthatatlanul. Köszönet az értünk imádkozó gyülekezeteknek, akik elfogadják és befogadják szolgálatunkat.

Legyen áldott és békés a karácsonyunk és kegyelemteljes az Új Esztendőnk!

Orosz Csilla

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink