Az keresztyén religióra és az igaz hitre való tanítás

2010. február 22., hétfő

altKönyvbemutatóval egybekötött előadásokra várják az érdeklődőket a Károli Gáspár Református Egyetemen február 25-én, csütörtökön délután öt órától.

Kálvin János: Az keresztyén religióra és az igaz hitre való tanítás – Institutio – Szenci Molnár Albert fordítása (Hanau 1624, hasonmás kiadás) és a Biblia Hungarica Philologica – Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban című könyvek bemutatójára várja az érdeklődőket az Argumentum Kiadó, a Balassi Kiadó, az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A kiadványokat Bölcskei Gusztáv a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Monok István az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatója mutatják be. A rendezvényen előadást tart Bogárdi Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke : Az Institutio retorikája címmel és Buzogány Dezső egyháztörténész, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora az Institutio fordításának időszerűségéről és gondjairól.
Az eseményen Fekete Csaba és Dávid István vezetésével elhangzik a 25. és 138. genfi zsoltár. A bemutatót és az előadásokat könyvvásár egészíti ki.

Meghívó

Istent keresem

2Tim 4,6–8

„...eltétetett nekem az igazság koronája...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →