Az idei évre is megjelent a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bibliaolvasó vezérfonala

2010. január 18., hétfő

A  napi igék még  jobb megértésének céljából  négy évvel ezelőtt született meg egy Bibliaolvasó Kalauz kiadatásának a gondolata. A terv megvalósítását Somogyi Alfréd apácaszakállasi református lelkipásztor vállalta magára, aki minden évben tizenegy lelkipásztort von be az aktuális napi igemagyarázatok elkészítésébe.

A 2010. évi Bibliaolvasó Kalauz az idén is 1200 példányban jelent meg, hasonlóan az előző évekhez. A kalauz népszerűségét bizonyítja, hogy eddig még egy példány sem maradt raktáron és többen már év végén érdeklődnek a következő évre szóló igemagyarázatos segédanyag iránt.

A 2010-es évre szóló Bibliaolvasó Kalauz szerzői a komáromi és a pozsonyi egyházmegye lelkipásztorai közül kerültek ki – Varga László, Sebők János, Szénási Lilla, Somogyi Alfréd, Lévai Attila, Szénási Szilárd, Both Ágota, Vámos Béla, Czinke Tímea és Tompa Veronika  –, akik közül többen már a törzsgárdához tartoznak. A kiadvány szerkesztője igyekszik minden évben új szerzőket is bevonni az igemagyarázatok elkészítésébe.  

A Bibliaolvasó Kalauzt Somogyi Alfréd református lelkipásztor szerkesztette, aki a könyvet annak  bevezető soraiban nemcsak a rendszeres Szentírásolvasóknak ajánlja, hanem mindazoknak, akik szeretnének még jobban megismerkedni a Biblia üzenetével: "Legyen ez a könyvecske kopogtatás azok felé is, akiknek te magad szeretnéd vinni, adni vagy csak ajánlani. Hadd érezze egyre több szív, hogy Jézus Krisztus őérte is áldozatot vállalt."

A református gyülekezetek rendszeres bibliaolvasó tagjainak többsége már évek óta ragaszkodik a vezérfonal által kijelölt napi ó- és újszövetségi igeszakaszok szerinti bibliaolvasáshoz. Azonban nem csak a napi csendesség idején jó egy meghatározott rend szerint haladni a Szentírás minél jobb megismerése céljából, hanem a gyülekezetek bibliaóráin is, amikor  a vezérfonal aznapra eső szakasza alapján történik az igemagyarázat.  

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bibliaolvasó vezérfonala alapján kijelölt napi igerész magyarázatát tartalmazó Bibliaolvasó Kalauz két euróért megvásárolható a református gyülekezetek lelkészi hivatalaiban.

(forrás: reformata.sk)

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink