Az Európai Egyházak Konferenciájának megújulása

2012. június 12., kedd

Az Európai Egyházak Konferenciájának (angolul CEC) magyar szervező bizottsága ismét ülésezett június 6-án. A találkozón tárgyalt témák között kiemelt szerepet kapott a CEC megújulása című dokumentum véleményezése.

A találkozó során szóba kerültek a korábban is felmerült szerkezeti hibák – a kis egyházak háttérbe szorulása, az európai ökumenikus élet hiánya, teológiai párbeszédre és politikai képviseletre alkalmas szervezet kialakítása –, azonban a Magyarországi Református Egyház már Zsinat által is elfogadott véleménye a CEC átalakítása mellett foglal állást, és a Magyarországi Evangélikus Egyház véleménye is formálódik. Emellett a revíziós munkacsoport várja a további véleményeket, megjegyzéseket is.

A megújulási dokumentum mellett a szervezés folyamatának alakulása volt a bizottsági találkozó középpontjában. A programterv tartalmaz olyan elemeket, amelyek jelentős kihívást tartogatnak a magyarországi szervező bizottság számára, például a gyülekezeti látogatások és a nagygyűlés egyes alkalmaira meghívandó vendégek, politikai és közéleti nagyságok személye. Utóbbi feladat koordinálását Fischl Vilmos MEÖT főtitkár vállalta. A nagygyűlés során fontos szerephez fognak jutni a stewardok és az önkéntes segítők is; itt nyílik lehetőség az ifjúság aktív bevonására. A találkozó sok kérdést vetett fel, amelyekre a június 24-27 között Oslóban tartandó nemzetközi szervező bizottsági találkozó adhat válaszokat. Ezek fényében pedig folytatódhat a szervező munka.

Új szereplője a nemzetközi és magyar szervező munkának Pap Kinga Marjatta, aki a magyar Liturgiai és Zenei Bizottság munkáját irányítja. A nemzetközi liturgiai bizottság találkozója után realizálódtak a magyar fél feladatai is, amelyek precíz koordinációt igényelnek, így mindennél fontosabb a zenei bizottság felállítása és a zenei feladatok elkezdése. Mindebben hátteret nyújt a magyar szervező bizottság, illetve a helyi koordinátor.

A következő előkészítő ülés szeptember 10-én lesz, a MEÖT székházban.

Külügyi Iroda

Fotó: Sereg Krisztián

Istent keresem

2Tim 2,19–26

„De az Úr szolgája ne viszálykodjék,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →