Az árvíz Németországban a templomokat is elérte

2013. június 04., kedd

Heves esőzések miatt kialakult árvizek sújtják Németország déli és keleti városait. A katasztrófahelyzet nagyszámú gyülekezetet érint, különösen Szászországban, Türingiában és Bajorországban.

A németországi Drezdában, ahogy a szász protestáns egyház szóvivője, Matthias Oelke az idea portálnak nyilatkozta, hasonló helyzetet várnak, mint ami 2002-ben az úgynevezett évszázad árvizekor kialakult az Elba folyón.

Az Elba 2002-ben is városokat árasztott el

A protestáns tartományi püspököt, Jochen Bohlt megrendítette az a hír, hogy az évszázad áradása után tizenegy évvel ismét sok ember került veszélybe. Egyházi épületek is érintettek, számos egyházi alkalmazottnak kellett elhagynia otthonát. Éppen ezért a tartományi protestáns egyház egy adományszámlát hozott létre, amin a károsultak részére gyűjt.

A tartományi püspök egy felhívásban kért segítséget, és a katasztrófa sújtotta közösségek számára egy levelet küldött. „Az imám minden árvízkárosultért szól. Isten óvjon attól, hogy bárki testileg vagy lelkileg kárt szenvedjen. Az Isten adja, hogy az érintettek segítőkészségre és szolidaritásra számíthassanak" – írta a püspök, aki soraival azt is megköszönte mindenkinek, önkénteseknek és adományozóknak egyaránt, hogy az érintett lelkészek mellett állnak. Megemlítette azt is, hogy a konkrét vészhelyzetben a diakóniai és a szociális dolgozók mennyire helytállnak.

A szintén a szász tartományhoz tartozó lipcsei diakónai intézmények is szenvednek az áradattól. A Lipcse melletti Grimmában található idősek otthonát evakuálni kellett, és éppen a lelkigondozói otthont próbálják megmenteni. A település el van árasztva, a történelmi belváros lakóit kitelepítették, köztük Matthias Weismannt, a lipcsei egyházkerület szuperintendánsát és Torsten Merkelt, a helyi lelkészt is. Lipcse körzetében június 2-a óta éjjel-nappal harcolnak az árvíz ellen, a kitelepítetteket és mentőalakulatokat a krízisintervenciós misszió segíti. Az Elba tetőzése későbbre várható.

A 2002-es árvíznél is nagyobb a mostani

Türingiában is drámai a helyzet, Altenburg körzetben katasztrófahelyzetről adtak ki riasztást, mindeddig ezerötszáz embert kellett biztonságba helyezni.

Megdőlt a történelemi vízállás

A bajorországi Passauban a Duna 12,98 m-el tetőzött, amivel az 1954-ben mért legmagasabb szintjét is megdöntötte. (Az akkori adat 12,20 m volt.) Az, hogy ez milyen mértékben érinti a gyülekezeteket, a plébániákat, arról egyelőre nem tudtak adatokat közölni. A Duna árhulláma valószínűleg hétvégén érheti el a magyar fővárost, Budapestet.

Kováts Annamária

Forrás: idea.de, ekd.de, evlks.de

Istent keresem

Jel 21,1–8

„Íme, újjáteremtek mindent" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →