A Nemzetközi Diakóniai Akadémia Tiszteletbeli Tanácsa Magyarországon

2012. december 18., kedd

Az INTERDIAC (Nemzetközi Diakóniai Akadémia) partnerszervezeteinek képviselői negyedik alkalommal tartották éves ülésüket Budapesten, a magyarországi partnerszervezet, az MRE Szeretetszolgálati Iroda meghívására.

A MEÖT Székházban tartott ülésen a résztvevők áttekintették az előző években elért eredményeket és megtervezték a 2013-ban megvalósítandó feladatokat. A kilenc országból érkező képviselők betekintést kaphattak a magyar szociális ellátórendszer helyzetébe és egyben a Református egyház diakóniájába.

A konferencia jó lehetőség volt a résztvevők számára az aktuális és szervezeti kihívások feltérképezésére és reflektálásra. A találkozó a térség országainak fejlődéséről és változásairól átfogó képet rajzolt a különböző felekezeti hátterek látószögéből is. Ezzel az alapozó analitikus lépéssel az INTERDIAC jövőjének építését, illetve annak hátterét erősítettük meg, melynek célja a szaktudás és források megosztása a partnerek között egy új oktatási programok kidolgozása a frissen jelentkező szükséghelyzetben.

Az INTERDIAC négy éves, angol nyelvű képzési anyaga ebben az évben készült el, amit két egyetemem el is fogadtak: a finnországi Alkalmazott Tudományok Diakóniai Egyetemén (Diaconia University of Applied Sciences, Finland) és a prágai Károly Egyetemen, „Degree Programme in Social Services – focus on Diaconia & Christian Social Practice", vagyis „felsőfokú szociális képzés diakónia és keresztyén szociális munka szakirányban". A Cseh Köztársaság Oktatási Minisztérium Akkreditációs Bizottságának végső döntése hamarosan várható. A képzés - az akkreditációtól függően - 2013. szeptemberében fog elindulni.

A találkozó fontos platformot teremtett a kurrikulum végrehajtásának átgondolásához. A tagszervezetek képviselői konkrét javaslatokkal és tervekkel járultak hozzá a képzési program megvalósulásához, az aktív szereplők például diákok és gyakorlati helyek, szupervízorok, mentorok és tanárok bevonásához. Költségvetési tervezéstől, támogatások gyűjtésén át, valamint a diákok és tanárok toborzásáról is szó esett. 

A tanácskozáson ezen túlmenően a képzésre és hálózatépítésre, a partnerkapcsolatok erősítésére és kutatásra, valamint a publikálásra, pártfogás és adománygyűjtés területeire fókuszáltak.

Hazai helyzet

A vendégeket Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője köszöntötte, összefoglaló előadásában a magyarországi kihívásokra hívta fel a figyelmet. Elsőként az EU-pénzügyi krízisét emelte ki, amelynek nem látszanak a középtávú orvoslás eszközei, csak rövidtávú tűzoltás történik, ami a válság elhúzódásával fenyeget.

A Szeretetszolgálati Iroda vezetője szólt a hazánkban végbemenő közszolgáltatások reformjáról, melynek általános elve a decentralizáció megszüntetése, annak jelentős gyengítése, valamint a recentralizáció erősítése. Czibere Károly azt is elmondta, hogy a magyarországi szociális szolgáltatások reformjában is érvényesül az újraközpontosítás. Végül az egyházon belüli Jövőkép Bizottságról és az ehhez kapcsolódóan új diakóniai törvény kihívásairól hallhattak a résztvevők.

Nemzetközi műhelyek

A találkozó második fontos témája az Interdiac mobil workshop programjai voltak, melyeket a tagszervezetek helyi körülményeinek és együttműködéseinek intenzív megismerésére és megerősítésére szerveznek. Két fontos téma körül szerveződnek ezek a nemzetközi részvétellel folyó műhelymunkák: marginalizálódott fiatalok, közösségi diakónia. A legközelebbi műhelyek Moldovában és Tallinban lesznek. Ezekhez kapcsolódva szerveztek még tanulmányi látogatásokat Helsinkiben és Ceski Tesinben. Ennek eredményeképpen született idén szeptemberben az „Új irányok az önkéntességben és a közösségi elköteleződésben" című kiadvány. Emellett egy új könyvet is kiadtak ez év őszén: Közösségfejlesztés és diakónia címmel, melyben esettanulmányokat is közöltek Közép- és Kelet Európa országainak térségéből. Mindkét kiadvány használható egyéni és csoportos feldolgozásra a képzésben.

A 2010-ben megfogalmazott „Pozsonyi nyilatkozat a diakóniáról és a társadalmi kirekesztésről a közép- és kelet-európai régióban" aktualitását és továbbgondolását is megvitatták

A megbékélés szolgálata

A reggeli áhítatok Dani Eszter, az MRE Missziói Iroda vezetője és  hland Spahlinger Ukrajnában élő evangélikus püspök tartotta. Dani Eszter  a (Luk 16, 19-31) gazdag és a Lázár példázata alapján mondta igemagyarázatát. Az üzenetekből kiemelte azt a kihívást, amivel az egyház és diakónia találja magát szemben, amikor átlépi saját komfortzónáját és belép a valóban szegények mindennapjaiba. Uhland Spahlinger püspök beszédében  a diakóniát a megbékélés szolgálatához kapcsolta.


Utolsó nap a Magyarországi Református Egyház három intézményében tettek tanulmányi látogatást konferencia résztvevői. A Református Házasság és Családsegítő Szolgálatnál, a Bethesda Gyermekkórházban és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthonban járva - személyesen látva és hallva - ismerhettek meg egy szeletet egyházunk sokszínű szeretetszolgálatából.

Dani László


INTERDIAC-ról

 

Az INTERDIAC egy nonprofit, oktatással foglalkozó szervezet, amely a diakónia és a szociális munka előmozdítását célozza meg közép- és kelet-európai országokban, illetve a volt Szovjetunió utódállamaiban tanulás, hálózatépítés, kutatás és fejlesztés által.
Az alapító intézmények a csehországi Sziléziai Diakónia és a Helsinki Diakonia Intézet volt, de mostanra már tizennégy különböző országból dolgoznak együtt partner szervezetekkel. Felsőoktatási háttérintézményük a finnországi Alkalmazott Tudományok Diakóniai Egyeteme (Diaconia University of Applied Sciences, Finland).
A szervezet központja Český Těšín-ben van, Csehországban, közel a szlovák és lengyel határhoz.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink