A lélek egészségéért - diplomaosztó a Károli Egyetem illyefalvi kihelyezett képzésén

2010. április 09., péntek

altA harmadik erdélyi nemzedék fejezte be a mentálhigiénés továbbképzést az illyefalvi KIDA-központban, ahol a diplomaosztó ünnepélyen harmincöt hallgató vette át a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia tanszéke által kibocsátott oklevelet.

A harmadik erdélyi mentálhigiéné-képzés különleges helyet foglal el programjaink sorában, mivel ez volt az elsõ, amelyet elejétõl a végéig, minden percét, eseményét beleértve helybeli, egykor maguk is mentálhigiéné szakos hallgatók, erdélyi tanárok vezették — hangsúlyozta a diplomaosztó ünnepélyen Grezsa Ferenc, a képzés szakvezetõje.

Üdvözlõbeszédében a szakvezetõ kiemelte, ez a csapat már a képzés elején részévé vált annak a láthatatlan, mégis érzékelhetõ Kárpát-medencei magyar mentálhigiénés segítõ hálózatnak, amelynek tagjai azonos szemléletûek, hasonló emberi és szakmai értékek, alapelvek mentén tevékenykednek a legkülönbözõbb segítõ szolgálatokban, legyen szó igehirdetésrõl, lelki gondozásról, tanításról, gyógyításról, ápolásról.

Kató Ibolya, a képzés hazai szervezõje a sepsiszentgyörgyi Háromszék című napilapnak elmondta, a tanfolyam célja a mentálhigiénés szemléletmód kialakítása elméleti, gyakorlati és önismereti stúdiumok segítségével, valamint az alaphivatás gyakorlását segítõ mentálhigiénés ismeret- és készséganyag átadása, a hivatásszemélyiség fejlesztése. Továbbá hangsúlyozta, ez a szemléletmód az életminõség javítására irányul, és közvetve vagy közvetlenül segíti a lelki egészség kifejlesztését, megóvását és fenntartását.

A bensõséges hangulatú ünnepélyen együtt voltak a már végzett három évfolyam hallgatói és a képzés jelenlegi résztvevõi, akik mindannyian meghatódva vették tudomásul, hogy az idei ballagótarisznyákat fizikai, lelki- és szellemi képességükben akadályozott hódmezõvásárhelyi emberek hímezték nagy szeretettel.

forrás: reformatus.ro/Háromszék

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →