A kálvinizmusról Harasztiban

2013. április 23., kedd

A kálvinizmusról tartott előadást Huszár Pál dunántúli főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke Harasztiban. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház tavaszi konferenciáját április 20-án rendezték meg a szlavóniai faluban.

A kétszáz lelket számláló parányi gyülekezet már hetekkel az esemény előtt készülődésbe kezdett: a férfiak a parókia és a templom környékét tették rendbe a hosszú tél után, az épületek tavaszi nagytakarítását pedig az asszonyok végezték el. Az ifjúság is kivette a részét a mintegy nyolcvanfőnyi vendégsereg fogadásából, ők a résztvevőknek szánt ebéd előkészítésében segítették a szervezést.

Huszár Pál négy előadásban Kálvin János tanítása fényében a közösségről, az iskoláról, az egyházszervezetről és az egyházfegyelemről, valamint a kálvinizmus és a Heidelbergi Káté összefüggésében a keresztyénség és a közéletiség kapcsolatáról beszélt. A konferencia másnapján a főgondnok Sztárai Mihály, Baranya és Szlavónia reformátora őrhelyén, Laskón hirdette Isten Igéjét.

Szöveg: Reformátusok Lapja, kép: huncro.hr

Istent keresem

1Tim 6,11–21

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →