Egységes lelkészképesítő vizsga 2014

2014. április 29., kedd

Szeptember 16-án és 17-én a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában tartják a 2014-es egységes lelkészképesítő vizsgát. Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság közleménye.

A közlemény – benne a vizsga ideje, a vonatkozó szabályrendeletek, a szempontrendszer az írásbeli és szóbeli vizsgához, a tételsorok és a jelentkezési lap – elérhetők a Magyar Református Egyház hivatalos közlönyében.

*

A különbözeti/honosító vizsgára jelentkezők a jogi alapismeretek és egyházjogi ismeretek szóbeli tételeihez a segédanyagot megtalálják a letölthető dokumentumok között:

- AZ MRE HIVATALOS, EGYBESZERKESZTETT TÖRVÉNYTÁRA – 2014. SZEPTEMBER 1-I ÁLLAPOT (kéthasábos)

vagy

- AZ MRE TÖRVÉNYEI – 2014. AUGUSZTUS 1-I ÁLLAPOT:
- Az egyház alkotmányáról és kormányzatáról
- A lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. törvény
- A Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló törvény mellékletekkel - MÁRCIUSI TECHNIKAI MÓDOSÍTÁSOKKAL
- A Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről - JÚLIUSI ÁLLAPOT
- Az egységes Magyar Református Egyház alkotmánya

- LEGÚJABB EGYHÁZI VONATKOZÁSÚ ÁLLAMI TÖRVÉNYEK:
2011. évi CCVI. törvény

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 18,11–14

„...mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink