340 éve kezdődtek a gályarab-perek

2014. március 05., szerda

Az 1670-es évek a magyarországi protestáns egyházak életében a próbatétel évei voltak.

A magyarországi ellenreformáció idején, 1674. március 5-én több mint hétszáz protestáns hitvallót idéztek a Pozsonyban felállított különbíróság elé, akik közül mintegy háromszáz pap, tanító jelent meg a tárgyaláson. A bíróság felségsértéssel, hazaárulással, a katolikus egyház megsértésével vádolta őket, egyben követelte „bűneik" beismerését és áttérésüket a katolikus hitre.

Séllyei István, a Dunántúli Református Egyházkerület superintendense (püspöke) a tárgyaláson a következő szavakkal védekezett: „mi ártatlanok vagyunk, ha pedig a mi ártatlanságunkban elnyomattatunk, békességes tűrőknek kell lennünk ... lehetetlen, hogy mi egynéhányan eladnók vallásunknak és országunknak szabadságát, melyet a mi eleink sok vérek hullásával kerestek, elviselhetetlen iga alá vetvén mind eklézsiánkat, mind országunkat."

A beidézett prédikátorok közül a legállhatatosabbakat, akik semmifajta megalkuvásra nem voltak készek, kisebb csoportokban várbörtönökbe vitették. Ezután több mint negyven papot Nápolyba hurcoltak, közülük csak harminckettő maradt életben, akiket eladtak gályarabnak.

„A gályarabok mártíriuma olyan óriási erkölcsi tőkéje volt egyházunknak, hogy két és félszáz esztendőn keresztül éltünk belőle, mint valami csodálatos kenyérből. Ha nem vigyázunk elfogy a kenyér. Az egyházat a mártírok csak egyetlenegy úton tudják megtartani: ha követőket támasztanak." Ravasz László

Sorsuk nagy visszhangot keltett Európa protestáns országaiban. Gyűjtés indult kiszabadításuk érdekében, és ez – több kísérlet után – végül a holland Michiel de Ruyter admirálisnak sikerült 1676. február 11-én. (De Ruyter Vlissingenben született, 1607. március 24-én, s a Siracusai-öböben halt meg, 1676. április 29-én.)

„Sok győzelmet vívtam életemnek minden rendiben ellenségeim felett, de az én legfényesebb diadalom, mellyel Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottam" – ezekkel a híressé vált szavakkal fogadta hajóján a holland tengernagy a huszonhat megmentett prédikátort.

A gályarabok kiszabadítására egész Európa felfigyelt, pár év alatt több gazdagon illusztrált könyv jelent meg a hithősök megpróbáltatásairól és Ruyter admirális nemes cselekedetéről.

Millisits Máté

Képünkön: a rákoscsabai református templom falán 2004-ben felavatott gályarab-dombormű.

Ez történik továbbiak →