Hazánkba látogat az Ír Prestbiteriánus Egyház moderátora

2012. március 23., péntek

Ivan Patterson március végén európai útra indul, látogatást tesz a Magyarországi Református Egyháznál is, egyházi és oktatási intézmények vezetőivel, valamint egykori belfasti ösztöndíjasokkal találkozik. Hazatérve május 28-án átadja moderátori tisztségét Roy Patton-nak.

Az Ír Presbiteriánus Egyház, amely a Református Egyházak Világszövetségének egyik alapítója, ötszázhatvan egyházközséggel, és több mint háromszázezer taggal rendelkezik. Az egyház Kínában, a Közel-Keleten, Jamaicán, Afrikában, Indonéziában, Nepálban és Brazíliában is végez társadalmi, szociális és evangelizációs szolgálatokat. Az egyház hitében központi helyet foglal el Isten Igéje. Szigorúan szabályozott liturgiájuk nincs: az imák, himnuszok, zsoltárok, felolvasások és prédikációk az alkalmakhoz igazítva kapnak helyet az istentiszteleten. Központja Belfastban van.

A Magyarországra látogató moderátor

Dr. Ivan Pattersont 2011 februárjában választották meg az ír presbiteriánusok moderátorává, miután húsz évig szolgált a Newcastle-i gyülekezetben. Lelkészi tevékenysége során különös figyelmet fordított a fiatalokra és a tengerentúli missziókra. 1989 és 1993 között a Presbiteriánus Egyház fiatalokkal foglalkozó bizottságában tevékenykedett és elnöki pozíciót vállalt a Youth Link elnevezésű szervezetben, amelyet a Presbiteriánus Ír Egyház, a Metodista Ír Egyház és a Római Katolikus Egyház hozott létre, hogy támogatást és képzést biztosítson fiatalok számára. Patterson tiszteletes járt Kenyában, Nepálban és Indiában, az ott működő egyházakat vizsgálta. Különös érdeklődést tanúsít Románia iránt, ahol a testvérgyülekezeti kapcsolatépítést támogatja.

Ivan Patterson 2012. március 27-én érkezik hazánkba, s a tervek szerint három napot marad Magyarországon. Útja során találkozik egyházi és oktatási intézmények vezetőivel, valamint egykori belfasti ösztöndíjasokkal. Az ír presbiteriánusok jelenlegi moderátora európai körútjáról hazatérve, 2012. május 28-án adja át tisztségét Roy Patton-nak, a Ballygilbert Presbiteriánus Gyülekezet lelkészének.

Bemutatkozik az utód

Roy Patton a következőképpen nyilatkozott megválasztásakor: „A kinevezésem kapcsán tisztában vagyok saját gyenge pontjaimmal, és a poszttal járó felelősség súlyát is érzem. Azonban tudom, hogy Isten erőt fog adni a feladathoz, amelyre elhívott." Küldetésének teljesítése során segíteni kívánja a gyülekezetek életének fejlődését. Fontosnak tartja, hogy az egyház szólítsa meg a gyülekezeten kívüli közösségeket, abban a hitben, hogy az egyház olyan élő és másokra érzékeny Krisztus-követőkből áll, akik számára fontos a többi ember.

Roy Pattont 1981 januárjában szentelték fel. Kezdettől a misszió és az evangelizáció területe vonzotta, ezért vett részt a Nexus Ireland elnevezésű békéltető programban, amelyet a Presbiteriánus Egyház Ifjúsági Küldöttsége vezetett. Legutóbb ő lett az Ír Egyházi Missziós Bizottság összehívója; ez a feladatkör is abban áll, hogy felhívja a gyülekezetek figyelmét helyi lakóközösségeik megszólítására.

Forrás: www.protestantnews.eu/ireland/ 

Külügyi Iroda, Burns Katalin

Istent keresem

5Móz 5,1–21

„Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →