Steward Program az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) 2012-es Firenzei Nagygyűlésére

2011. szeptember 26., hétfő

A GEKE nagygyűlésének szervezői fiatal teológus hallgatókat hívnak segítőül a Firenzében megrendezendő nagygyűléssel kapcsolatos szervezői feladatok elvégzésére, a lebonyolítás segítésére.

Annak érdekében, hogy az európai egyházak hálózata megerősödjön, a GEKE a steward program keretében tíz teológushallgatót fogad a tagegyházakból, akik részt vehetnek a nagygyűlés munkálataiban.


A korhatár 27 év, ezen kívül feltétel a konferencia egy nyelvének magas szintű ismerete.

A Magyarországi Református Egyházat egy fiatal képviselheti.

A MRE négy Teológiai Akadémiájáról várjuk a diákok jelentkezését november 30-ig. A pályázóktól szakmai életrajzuk mellett motivációs levelet és nyelvtudásukat igazoló bizonyítványt várunk a MRE Zsinati Hivatal Külügyi Irodájának címére (zsinat.kulugy@zsinatiiroda.hu). A jelölt személyéről a Zsinati Külügyi Bizottság dönt.

 Bővebb információ a pályázatról letölthető innen.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink