Kórházmisszió

Cím: 4031 Debrecen, Bartók B. u. 2-26.
Telefon: +36–52-511-777/1943.
e-mail: galjud@axelero.hu

Vezető: Gál Judit kórházlelkész
Telefon: +36–30-676-5607

A misszió küldetése a betegség próbájában lévő, szenvedő, kétségek közt lévő ember felé a segítő, vigasztaló, bátorító szeretet megélése, érte és vele való imádság, a ke-gyelmes Isten jelenlétének, vezetésének felfedezése. Mindezt a beteglátogatás, a lelkigondozói beszélgetés, Igehirdetés alkalmain keresztül tesszük.

Ebben a szolgálatban kórházlelkészek, gyülekezeti lelkészek, gyülekezeti munka-társak és önkéntes segítők egyaránt részt vesznek – s mindezt kell, hogy kísérje, támogassa a gyülekezeti ima háttér, amely  e közös ügyet átöleli.

Nem csak szegények, de betegek is lesznek mindig közöttünk. Bárki, bármikor beteg-ágyba kerülhet közülünk.

Egyszer, ezeket a helyzeteket is másként fogjuk látni, ha hangzik felénk: „beteg voltam és meglátogattatok”! A bátorító szolgálat ránk van bízva, biztassuk erre családtagjainkat, gyülekezeti testvéreinket is.

Szolgáló szeretet

Humanitárius cselekedetekre – úgy tűnik, egyre nagyobb szükség van szerte a világon. A szegénység, emberi nyomorúság, katasztrófák naponta emlékeztetnek arra a kiszolgáltatottságra, mely hangsúlyozza: ember szükséged van az embertársadra. Nem lehet közömbösnek maradni, mert talán az, aki ma még segíthetne, holnap maga is mások kinyújtott kezére fog reménykedve várni. Nem kínálnak megoldást nagy rendszerek, gyorsan változó törvények, önző hatalmi politikák.

Beszámoló a kórházlátogató önkéntesek képzéséről

Budapesten, az RMK épületében, havi rendszerességgel, egy szombati napon találkoznak a testvérek, akik vállalták, hogy a kórházakban, a betegek között egy nehéz, ugyanakkor Istentől áldott szolgálatot végeznek.

Beszélgetés Gál Judittal, a Kórházmisszió vezetőjével a Reggeli Gondolatok című tévéműsorban

Siófokon újraindult a kórházlelkészi szolgálat

Több éves szünet után Siófokon újra indul a kórházlelkészi szolgálat

Keserűség áldással

Katona Zsuzsanna kórházi lelkész három éve végzi szolgálatát ezen a területen az Észak-pesti Református Egyházmegye megbízásából. Egy héten két napot Vác két gyógyító intézményében, a Jávorszky Ödön Kórházban és a Magyar Máltai Szeretetkórházban, másik két napot a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban tölt. Emellett a fóti gyülekezet beosztott lelkésze. Őt kísértük el az egyik délután.

Segít a hit gyógyító ereje

Beszélgetés Oláh Évával, a debreceni gyermekklinika igazgatójával

Vigasz a betegeknek

Dr. Baráthné Szalánczi Tímea és Tőkés Zoltán lelkészek a Debreceni Klinikán nyújtanak vigasztalást a betegeknek napról napra. Tőkés Zoltánt kérdeztem a kórház misszió gyakorlati oldaláról.

Fekete Ágnes beszélgetése Rideg Gyulával, dr. Virágos Kis Katalinnal és Tóth Mártával

Istent keresem

5Móz 6

„Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →