Odafigyelnek a véleményükre

2011. február 28., hétfő

Szoros párbeszédre törekednek mind a kormányzattal, mind minden a felsőoktatásban érintett, egyeztetésre nyitott szervezettel az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények képviselői.

Szoros párbeszédre törekednek mind a kormányzattal, mind minden a felsőoktatásban érintett, egyeztetésre nyitott szervezettel az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények képviselői.

2011. február 21-én délután találkoztak az egyetemeket fenntartó történelmi egyházak és felsőoktatási intézményeik képviselői, hogy a felsőoktatási törvény változásaival kapcsolatos helyzetről, fejleményekről egyeztessenek.

A katolikus, református, evangélikus, illetve a zsidó egyetemek és főiskolák képviselői egyeztetésükön örömüknek adtak hangot, hogy a felsőoktatási törvény 2010. őszi változatához benyújtott javaslataikat, meglátásaikat – a 2011. januárban azóta visszavont változatban – többségében befogadva láthatták. Mindebből arra a következtetésre jutottak, hogy megvan a készség és a nyitottság arra, hogy az egyházi intézmények és fenntartóik észrevételeit az oktatási kormányzat komolyan megfontolja, és beépítse azokat a felsőoktatási törvény új változatába.

Jelenleg még nem ismerhető, hogy miként változik a felsőoktatási törvény koncepciója, de az egyházi felsőoktatási intézmények képviselői a MAB plénum létszámának esetleges csökkenése ellenére sem látják indokoltnak, hogy a testületben ne legyenek képviselve az egyházak. Az egyházak a társadalom meghatározó szereplői közé tartoznak. Az egyházak társadalomban betöltött szerepvállalását szem előtt tartva, a magyar hagyományoknak és vallási tagozódásnak megfelelően az egyházi felsőoktatási intézmények arányos képviseletüket szeretnék a MAB Plénumban, ez által is megjelenítve a magyar társadalom értékpluralizmusát.

Tekintettel az egyházi fenntartású intézmények sajátosságaira, hagyományaira és az egyes régiókban betöltött szerepükre, a résztvevők egyetértettek abban, hogy kérik annak lehetővé tételét is, hogy más egyházi felsőoktatási intézménnyel, az eddigi szabályozástól eltérően, együttesen hozhassanak létre közös doktori iskolát.

Az intézmények képviselői készségüknek adtak hangot a tekintetben is, hogy az elkészülő új koncepciót véleményezzék és abban szoros párbeszédre törekednek mind a kormányzattal, mind minden a felsőoktatásban érintett, egyeztetésre nyitott szervezettel.

reformatus.hu

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink