A reformáció üzenete a budapesti Szenczi iskolában

2018. november 10., szombat, Budapest

„Minden időben” mottóval ünnepli a reformáció emléknapját november 10-én a budapesti Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola.

A rendhagyó tanítási napon gazdag programmal – áhítattal, bizonyságtétellel, kerekasztal-beszélgetéssel, daltanulással, kézműves foglalkozásokkal, kiállítás-megnyitóval, színi előadással, közös tánccal – szeretnék megtapasztaltatni a diákokkal, hogy a reformáció, a névadó és a zsoltárok öröksége minden időben, így a 21. században is élő és ható üzenet.

A Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség iskolája azzal szándékkal szervezi a programot, hogy a diákok, tanárok, szülők, a fenntartó gyülekezet, vendégek, hívők és nem hívők egyaránt megtapasztalhassák: együtt örülni jó, a Krisztus-hitet felmutatni öröm, együtt megélni pedig közösséget is erősítő élmény lehet.

A mottóválasztást az indokolta, hogy ez a címe annak a Szencziről szóló iskoladrámának, amely a Sárospataki Református Teológiai Akadémia a reformáció 500. évfordulója alkalmából kiírt pályázatán első díjat nyert. A novemberi rendhagyó tanítási napon a szenczis diákok láthatják is a névadójukról szóló darabot, hiszen a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói a délelőtt folyamán kétszer is bemutatják előadásukat a budapesti iskolában.
Ezen a napon nyílik meg a Szenczi iskolában a „Soli Deo Gloria" - a magyar reformáció öt évszázada című kiállítás, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködve készített a reformáció emlékévében. A kiállítást az iskola aulájában Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka nyitja meg.

A hit ajándékának örömteli megélésére Hajdú Bálint Kadosa és Háromszéki Botond lelkipásztorok segítségével reggel áhítatokon készülhetnek fel a gyerekek. A nagyobbak között az iskola egyik volt diákja szolgál majd bizonyságtétellel, Szenczi és a zsoltárok mának szóló üzenetéről pedig a sárospatakiak által bemutatott, első díjas darab szerzőjével, Tikász Ábellel, a Károli Gáspár Református Egyetem teológushallgatójával beszélgethetnek a gyerekek.
Közben a kisebbek dalokat tanulhatnak majd, tanítóik és hitoktatóik segítségével kézműves foglalkozásokon dolgozhatják fel a magyar reformáció történetének számukra is izgalmas részeit, ismerkedhetnek az iskola névadójával.

Istent keresem

Jn 21,20–25

„...hát vele mi lesz?” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →