Jogegységi és alapelvi ajánlás

A Magyar Református Egyház Közös Zsinata 2017. június 24-i, Debrecenben tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a jogegységi és alapelvi ajánlásról szóló előterjesztést.

A Zsinat a dokumentumot ajánlás formájában fogadja el, figyelembe véve azt, hogy a Kárpát-medencei reformátusság igényli és érzi az egység szükségességét és erejét, tiszteletben tartva ugyanakkor, hogy vannak területek, melyekben a részegyházak ragaszkodnak a több száz éves hagyományaikhoz.

A Zsinat jó szívvel ajánlja a Magyar Református Egyház tagjainak az ajánlás tanulmányozását, melyben a megfogalmazott alapelvek olyan vezérlő, irányt mutató, eligazító gondolatok, amelyek meghatározzák elsősorban a református egyházi jogalkotó számára az adott jogviszonyok szabályozásának tartalmát, illetve olyan módon segítik a jogalkalmazót, hogy akár szabályozás hiányában is támpontokat nyújtanak, adott helyzetek, vagy éppen jogviták megoldásában.

Istent keresem

Zsid 8,6–13

„a mi főpapunk... különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →