Jubiláló társadalmi missziók

2017. május 24., szerda

Hálát adtak a huszonöt éves Tiszta Forrás Alapítvány és a tíz éve működő Református Missziói Központ szolgálatáért, valamint a Protestáns Tábori Püspökség elmúlt esztendejéről is beszámoltak a Zsinat május 23-i ülésén.

Huszonöt éve a hajléktalanokért

A negyedszázados Tiszta Forrás Alapítványról Márkus Gábor, a református Hajléktalanmisszió vezetője beszélt előterjesztésében. Az 1992-ben alapított Tiszta Forrás feladata, hogy a leginkább rászorult, életükben tönkrement, hajléktalan, alkoholfüggő embereknek hirdesse Jézus Krisztus szavát, szabadítását. A Zsinat 1997-ben fogadta be az egyházba ezt a szolgálati területet, amely tíz éve a Református Missziói Központ (RMK) kötelékében működik.

A télen 41, nyáron 35 főt befogadó hajléktalanszálló, a 120 fő ellátására alkalmas nappali melegedő és a 340 főt elérő két utcai szociális szolgálat mellett az evangéliumi közösség megélése a legfontosabb számukra, hiszen a hajléktalan emberek tragédiája leginkább az Istentől és az egészséges emberi kapcsolatokról teljesen leszakadt, Istent káromló élet, és minden más nyomorúság ennek következménye. A mindennapi reggeli áhítatok, az évenkénti hálaadó istentiszteletek és a verőcei gyógyító konferenciák mind e kapcsolat helyreállítását szolgálják. Évi 12-15 ember tud kilépni a szállóról jobb körülmények közé.

A Tiszta Forrás Alapítvány több református hajléktalanellátó szolgálat indulását segítette, és más missziókkal is együttműködik, gondozza Siklós József – egyházunk iszákosmentő missziója elhunyt vezetőjének – hagyatékát, több könyvet is kiadott már.

„Ezt a szolgálatot csak hittel lehet végezni" – mondta Márkus Gábor, aki kifejezte reményét, hogy bővülni fog a református hajléktalanellátás, mert hazánkban negyven-ötvenezer fedél nélküli él. Felesége és szolgatársa, Márkus Gáborné hozzátette: minden segítségnyújtás között a legnagyobb öröm, amikor valaki szabadultan bizonyságot tesz a gyülekezet előtt. „Akkor gyógyul meg valaki, ha megérti: ő is fontos Istennek."

Bogárdi Szabó István a kivetített beszámoló egyik fényképéhez kapcsolódva elmondta: tanulhat református népünk a Hajléktalanmisszió klienseitől, akik a felvétel tanúsága szerint legszebb ruhájukban készültek az istentiszteleti közösségre, valódi ünnepnek tekintik azt.

Tíz éves a missziói ágakat összefogó központunk

„Köszönjük, hogy a Magyarországi Református Egyház a Református Missziói Központon (RMK) keresztül folyamatosan támogatja a Hajléktalanmisszió munkáját!" – mondta Magyarné Balogh Erzsébet, az RMK vezetője. Hozzátette: a tíz éve alapított Református Missziói Központ feladata, hogy erősítse a gyülekezeti missziói összefogást, kapcsolódjon a szaksegítséget nyújtó civil szervezetekkel, közös pénzügyi felügyelet alatt közelítve egymáshoz az egyes szakmissziókat.

Emlékeztetett: az RMK kezdetben csak egy asztalsarok volt a Zsinati Missziói Irodán – 2008-ban költöztek a XV. kerületi Alag utca 3-ba, ahol többek mellett helyet kapott a Lepramisszió és a Magyar Kékkereszt Egyesület is. Az RMK-nak jelenleg Kálvin téri és debreceni telephelye is van. A központ lelkész-igazgatója beszélt az intézményt sújtó feszültségekről, nehéz időszakokról is, de leszögezte: küldetésük a gyülekezetek segítése, amelyben egyik legfontosabb eszközük a kapcsolatteremtés. Mint mondta: „a társadalmi misszió csak akkor releváns, ha munkája meggazdagítja a gyülekezeteket".

Az RMK 34 munkatársából tizennyolcan lelkipásztorok, tizenegyen pedig megváltozott munkaképességűek. Jelenleg közel 600 önkéntessel dolgoznak együtt. Magyarné Balogh Erzsébet a korábbi Út az életért programra visszaemlékezve az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a civil szervezetekkel, valamint jelezte, hogy változtatások szükségesek az RMK 2006. július 12-én elfogadott alapító okiratában.

A tábori lelkészek elmúlt évéről

A protestáns tábori lelkészi szolgálatról (TLSZ) Jákob János protestáns tábori püspök beszélt a Zsinat közössége előtt. 2016-ban folytatódtak a helyőrségi istentiszteletek a Ludovika Akadémián minden hónap első vasárnapján, és a szolgálat történetében először reformációs istentiszteletet tartottak október 17-én.

A katonák napi életét mindig nagyban befolyásolták a napi politikai események – 2016-ban a migrációs krízis, az ideiglenes határzár építése és őrzése szélsőséges időjárási viszonyok között, logisztikai problémákkal nehezítve. A katonák január 1. és december 31. közötti vezénylési parancsaihoz igazodva a TLSZ folyamatos váltással látta el lelkigondozói szolgálatát, és vasárnaponként váltakozó helyszínen tartottak istentiszteleti alkalmakat.

A megnövekedett feladatok, előre nem tervezhető alkalmak, amelyeken várják a protestáns tábori lelkészség jelenlétét, egy új lelkészi státuszt eredményeztek: Szabó János győri evangélikus lelkésszel tizenkét főre nőtt a szolgálat jelenlegi kerete. Az önkéntes tartalékos rendszer bevezetése további állománybővítés lehetőségével kecsegtet.

A tábori püspök beszámolója szerint tapasztalható a pattanásig feszült helyzet Irakban, Koszovóban és Boszniában is, amely mélyen érinti a kinn szolgáló katonákat. Az értékelő és feladatszabó értekezleteken kiemelt pontként szerepel, hogy a tábori lelkész jelenlétére, szolgálatára nagy szükség van. A befejezett katonai missziók száma 47, folyamatban van 2, melyen ők is jelen vannak. Részvételüket a hazai és a nemzetközi gyakorlatokon is elvárják – a NATO lelkészi szolgálatai egy egységes működési keret kidolgozásán fáradoznak.

Bagdán Zsuzsanna, fotó: Dimény András, Vargosz

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink