Tanári állások a Debreceni Refiben

2017. március 28., kedd

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet középiskolai tanári állásokra.      

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANÁRI ÁLLÁSOKRA

  A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona pályázatot hirdet az alábbi középiskolai tanári állásokra:

·         kémia – fizika (vagy biológia, esetleg földrajz)

·         informatika –  (bármilyen szakos )

·         magyar – történelem (esetleg angol vagy német)

·         internátusi nevelőtanárnő

Alkalmazási feltételek:  a jogszabályokban előírt végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyházi kötődés.

Az elbírálásnál előnyt jelent: szakvizsga, sikeres minősítés, nyelvvizsga, emelt szintű érettségi vizsgáztatási tapasztalat, református egyháztagság, tanulói verseny és pályázati eredmények, a nevelőtanári állásnál internátusi szakmai tapasztalat.

Bérezés: a hatályos jogszabályok szerint.

Benyújtandó dokumentumok: oklevelek másolata, hagyományos önéletrajz, motivációs levél, lelkipásztori ajánlás, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. április 28.

A pályázatokat az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni:

Győri József igazgató, 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Győri József igazgatónál az 52/ 614-896 telefonon vagy a gyori@drkg.hu  e-mail címen. 

Istent keresem

3Móz 7,1–21

„Ez az Úrnak bemutatott békeáldozat törvénye:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →