Elhunyt Soós László

2017. február 02., csütörtök

Kilencvenhárom esztendős korában, január 31-én hazatért megváltó Urához Soós László református lelkipásztor.

Soós László 1924-ben született, a kiskunhalasi gimnázium SDG bibliakörében tért meg. Teológiai tanulmányai alatt Rákospalotától Nagykőrösig számos helyen szolgált, majd 1949-től nagylóki lelkipásztorként végzett szórványmunkát tizennégy éven át. 1963-ban lemondani kényszerült lelkészi állásáról, gépíróként és gyorsíróként dolgozott, nemzetközi versenyeken is sikeres volt. Tizenkét évig volt pócsmegyeri kántor, 1982-től húsz évig a skót missziói gyülekezetben szolgált.

1979-től 1989-ig a Zsinati Iroda külüyi osztályán dolgozott, majd a rendszerváltás után újraindította a parlamenti gyorsirodát, s kinevelt egy gyorsíró-generációt az országgyűlésnek. Harminchárom éven át jegyezte a zsinati üléseket is. Lelkiismeretes és hiteles szolgálatáért, amelyet egyháza érdekében végzett, 2016-ban az Aranyokleveles Teológus díjjal tünteték ki. 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

Temetése 2017. február 25-én 13 órakor lesz a budakalászi Csalogány utcai temetőben.

Istent keresem

Zsid 8,1–5

„...ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának jobbjára ült a mennyekben...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →