Teológuskonferenciára fiatal kutatók jelentkezését várják

2016. december 16., péntek, Pécs

A tavalyi évhez hasonlóan a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya (DOSZ HiTO) 2017. február 10-12. között ismét megrendezi a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Nemzetközi Teológuskonferenciáját a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán.

A konferenciára várják mindazon doktori képzésben résztvevő hallgatók jelentkezését, akik hittudományi PhD-tanulmányokat végeznek, vagy doktori kutatásuk témája érinti a hit-, ill. a vallástudományok területét. Emellett várják azon mesterszakos hallgatók jelentkezését is, akik kutatási témája kapcsolódik e diszciplínákhoz és témavezetőjük támogatja előadásukat. Az osztatlan képzésben résztvevő – még nem doktorandusz – hallgatók számára külön szekciót is indítanak a rendezvényen. A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya várja a határainkon túlról érkező előadókat is.

„A korábbi évek hagyományait folytatva szeretnénk ökumenikus elkötelezettségünket is kifejezni, így bátorítjuk valamennyi felekezet doktoranduszhallgatóit a jelentkezésre. A teológiai képzést folytató doktoranduszok tudományos tevékenységének segítése, előmozdítása illetve pártolása a Hittudományi Osztály olyan közös ügye, mely felekezeteken, és intézményeken átívelő módon biztosítja azt a folytonosságot, amely feltétele a minőségi munkának. A tudományos világ aktualitásaira reflektálva pedig különösen bátorítjuk előadóinkat az interdiszciplinaritásra, valamint arra, hogy a hittudományokat ért modern kihívásokkal foglalkozó témákat is hozzanak magukkal."-fogalmaz a felhívás.

A konferencia előadás nyelve lehet magyar, német vagy angol. Az egyes prezentációk hossza 20 perc, melyet rövid diskurzus követ.

Jelentkezési határidő: 2016. december 16.

A jelentkezés feltételei és további részletek a kapcsolódó letöltéseknél.

Ez történik továbbiak →