Felelősen formálni a dunántúli gondolkodást

2016. február 03., szerda

Február első két hetében minden az egyetemi felvételikről szól. A szeptemberben induló alap- vagy osztatlan képzésekre, a diplomát nem adó felsőoktatási szakképzésekre és a szakirányú továbbképzésekre is február 15-ig kell jelentkezni. A református felsőoktatási intézmények hitéleti képzéseik mellett pedagógiai, társadalomtudományi, jogi, gazdaságtudományi és bölcsészettudományi szakokkal és szakképzésekkel is várják az érdeklődőket. A Reformátusok Lapja felsőoktatási körképének harmadik részében a Pápai Református Teológiai Akadémia mutatkozik be.

Érdemes újra megnézni a felvi.hu-t, hiszen január 29-én frissült a felsőoktatási tájékoztató. A nem hitéleti képzésekre február 15-ig kell a központi felvételi eljárásban jelentkezni. A négy református felsőoktatási intézmény közös felvételi tájékoztatójában, amely honlapunkon is elérhető, részletesen olvashatnak az egyes szakokról, képzésekről az érdeklődők. A hitéleti képzésekre elhívást érzőknek még van idejük gondolkodni, hogy Pá­pán, Budapesten, Debrecenben vagy Sárospatakon kívánnak-e tanulni, hiszen ezekre a képzésekre nem vonatkozik a központi, február 15-i jelentkezési határidő.

Az országban négy intézményben képeznek református lelkészeket és katechétákat. Pápa az egyetlen olyan teológiai akadémia, ahol nincs is más jellegű képzés. – Oktató-nevelő munkánk során elsősorban dunántúli gyülekezeteink igényeire kívánunk tekintettel lenni, a Pápai Református Teológiai Akadémia tehát ennek megfelelően hirdeti meg szakjait. Fiataljainkkal igyekszünk megismertetni gyülekezeteink állapotát, azt a valóságot, amelyben később hivatásukat fogják végezni. Képzésünknek ez egyik súlyponti része. Másrészt sokat gondolkodunk közösen arról, milyen módon történhet gyülekezeteink megújítása a 21. század szellemi zűrzavarában. Mi elsősorban azzal szolgáljuk egyházunkat, hogy a sajátos dunántúli helyzetünkre tekintettel képzünk hitoktatókat és lelkipásztorokat. Ezen túlmenően részt veszünk a lelkipásztorok és katechéták továbbképzésében, és szeretnénk presbitereink, egyháztagjaink gondolkodását is felelősen formálni különböző konferenciák megtartásával – mondja a képzésről Vladár Gábor rektor.

Az 1998-ban újraindult pápai lelkészképző intézmény a Pápai Református Kollégium tagintézménye a református gimnáziummal és művészeti szakközépiskolával, valamint a Tudományos Gyűjteményekkel együtt. – A társintézményekkel jó a kapcsolatunk, de ennek így is kell lennie, hiszen közös célokért dolgozunk. A gimnáziummal kialakítottunk az úgynevezett osztályteológusi rendszert, amelynek keretében két-két hallgatónk önkéntes lelkigondozóként részt vesz az egyes gimnáziumi osztályok nevelésében az osztályfőnökök felügyelete mellett. Pozitív visszhangja van fiataljaink munkájának mind a diákok, mind a tanárok körében. A Tudományos Gyűjteményekkel hagyományosan jó a kapcsolatunk, hiszen dolgozói gondozzák a teológiai könyvárunkat, és nagyon sokat segítenek nekünk – mondja a Kollégium életéről a rektor. Pápán kate­chétákat, lelkészeket és teológusokat is képeznek. – Utóbbi képzésünkre általában azok jelentkeznek, akik már valamilyen diplomával rendelkeznek, vagy pedig nem kívánnak lelkipásztorok lenni, de érdekli őket a teológia gyönyörű tudománya. Szívesen látjuk őket – foglalja össze Vladár Gábor.

Intézményi saját jelentkezési lapot, valamint az alkalmassági vizsga időpontjával és a felvételi eljárással kapcsolatos információkat a Pápai Református Teológiai Akadémia Rektori Hivatalától (8500 Pápa, Március 15. tér 13–14., Pf. 141., +36-89-312-331, + 36-30-7481-620, rektori@prta.hu, www.prta.hu) lehet kérni. Elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteibe tartozók jelentkezését várják, de szívesen fogadnak máshonnan, akár külföldről érkező pályázókat is. Református teológia osztatlan képzésre jelentkezhetnek mindazok, akik elhivatottságot éreznek a lelkipásztori szolgálatra, illetve felsőfokú teológiai ismereteket kívánnak szerezni. Katechéta–lelkipásztori munkatárs BA szakra jelentkezhetnek mindazok, akik közoktatási és gyülekezeti keretben református hittanoktatásban kívánnak szerepet vállalni, illetve alapszintű teológiai ismereteket kívánnak szerezni. Felvételi jelentkezési határidő református teológia osztatlan mesterképzési szakra és katechéta–lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra: február 26.

Bagdán Zsuzsanna

A felsőoktatási körkép megjelent a Reformátusok Lapja 2016. február 7-i számában.

Istent keresem

Zak 3

„Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink