Újabb állomás 2017 felé

2015. május 20., szerda

Két év múlva ünnepeljük a reformáció kezdetének ötszáz éves évfordulóját. A református előkészületeket májustól egy új, négytagú bizottság koordinálja.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2009-ben azzal bízta meg a Zsinat Elnökségét, hogy kezdje meg az előkészületeket a reformáció 2017-es jubileumának megünneplésére. Ezt a munkát 2014-ig a Kálvin Emlékbizottság koordinálta: egyházunk csatlakozott a Refo500 elnevezésű európai kezdeményezéshez, az evangélikus egyházzal egyeztettekegy közös zsinati ülés és ünnepi istentisztelet megtartásáról, protestáns nagykiállítás szervezéséről valamint lexikon kiadásáról.

Az együttgondolkodás 2013 végén kiszélesedett: a kormány által létrehozott Reformációi Emlékbizottság összefogja és segíti a református, evangélikus és kisebb protestáns egyházak kezdeményezéseit, de munkájában részt vesz a Római Katolikus Egyház képviselője és a Magyar Tudományos Akadémia két delegáltja is. (A legutóbbi ülésről itt olvashat bővebben.)

2014-ben lezárultak a 2009 óta tartó Kálvin Emlékévek, a Zsinat tavaly november 13-i ülésén megszüntette a Kálvin Emlékbizottságot, mert az a rábízott feladatokat teljesítette. A bizottság által újraindított könyvkiadói program (Református Egyházi Könyvtár - Parókiális Könyvtár sorozat) tovább folytatódik, s Kálvin János bibliakommentárjainak kiadása várhatóan 2017-re fejeződik be.

A jubileum református előkészületeinek folytatására az új összetételű Zsinat – az egyházkerületek jelölése alapján – egy négytagú testületet hozott létre. Győri L. János, Pásztor Dániel, Köntös László, dr. Zsengellér József – a Reformáció Bizottság tagjai – május 7-i ülésükön áttekintették a Magyarországi Református Egyház lehetőségeit és 2017-ig tervezett, reformációhoz kapcsolódó programjait.

Elképzelésük szerint a helyi rendezvényeket regionális központok – Debrecen, Budapest, Pozsony, Pápa, Sárospatak, Kolozsvár – csatornázhatnák be, velük (valamint az evangélikus és az állami emlékbizottságokkal) egy főkoordinátor tartaná a kapcsolatot, s ő fogná össze az országos jelentőségű református eseményeket, tartaná a kapcsolatot.

A Bizottság – a tervek szerint – még a nyár folyamán újra összeül, Hafenscher Károly miniszteri biztossal és Szabó István püspökkel, a Zsinat lelkészi elnökével kiegészülve.

reformatus.hu

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink