„… mindennapi kenyeret Beregszásznak…”

2014. november 07., péntek

Tíz éves a neu-insenburgi gyülekezet beregszászi rászorulókat támogató segélyprogramja.

A németországi Neu-Isenburgi Református Gyülekezet a „...mindennapi kenyeret Beregszásznak..." című humanitárius projekt keretében tíz éve támogatja rendszeres segélyszállítmányokkal és pénzadománnyal a beregszászi rászorulókat, Jutta Loesch, a gyülekezet lelkésze feleségének vezetésével. A Frankfurthoz közeli, hugenotta menekültek által alapított Neu-Isenburgban működő református gyülekezet 2004 óta működteti a humanitárius segélyprojektet, melynek célja, hogy közvetlenül és megfelelő időben segítsenek a kárpátaljai egyházmegye rászorulóinak, valamint erősítsék a helyi intézményeket, hogy azok önállóan is képesek legyenek segítséget nyújtani.

A sok területet lefedő projekt keretében évente közel harminctonnányi ruhával és tárgyi adományokkal megrakott szállítmány érkezik Beregszászba. Az adományok szétosztását a beregszászi Diakóniai Hivatal vezetője, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka Nagy Béla igazgató úr koordinálja, az előzetesen beérkezett igényeknek megfelelően. Emellett naponta 1000 kenyeret sütnek helyben és 400 adag meleg ételt osztanak szét, valamint egy ruharaktár is folyamatosan üzemel, ezáltal óvodák, iskolák, kórházak és idősgondozók részesülnek rendszeres segítségben. Mindezt a német gyülekezet által gyűjtött pénzadományból finanszírozzák.

Szintén a „...mindennapi kenyeret Beregszásznak..." projekt keretében bővítették és korszerűsítették a kárpátaljai partneriskola konyháját és mosdóit, támogatják a roma gyerekek számára létrehozott iskolát, valamint a német gyülekezet támogatásából építettek fel két új egyházi szociális otthont, egyet bántalmazott nők és gyerekeik számára, egyet pedig fogyatékkal élő emberek számára. A projekt tíz év alatt nagyra nőtt: ma közel ezer állandó adományozó tartozik hozzá, és túlmutat a vallási határokon is: a református kezdeményezés mellet evangélikusok, katolikusok, zsidók és muszlimok is részt vesznek a projektben. Például Németországba bevándorolt muszlim nők varrnak a beregszásziak számára szükséges dolgokat, és eközben németül tanulnak, a projekt így közvetetten nekik is nagy segítség.

A neu-isenburgi gyülekezet delegációja már többször utazott saját költségén Beregszászba a személyes kapcsolatok ápolására, valamint a tíz éves jubileum alkalmából idén vendégül látták Németországban a kárpátaljai delegációt, ahol a beregszászi gyülekezet lelkésze, Poczai Vince prédikált az ünnepi istentiszteleten. A jelenlegi ukrajnai válsághelyzet miatt ma még inkább szükség van a segítségre. A projekt vezetője Jutta Loesch szívén viseli Kárpátalja sorsát, csodálatra méltó kitartással küzd meg az ukrán hatóságok korlátozásaival. „Helytállunk, ameddig csak erővel bírjuk", írja az MRE-nek küldött levelében.

Adományozási lehetőség: Ev.-Ref. Gemeinde Am Marktplatz, Volksbank Dreieich, IBAN: DE 3250 5922 0001 0853 4969, BIC: GENODE51DRE

A kárpátaljai református közösséget a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) is nagylelkű adományokkal támogatta. A Református Egyházak Világközössége (WCRC) is szolidaritását fejezte ki a Zán-Fábián Sándornak, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöknek küldött levelében.

Czenthe Anna/Külügyi Iroda

Istent keresem

Jel 20,7–15

„Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →