KONFESZT Közéleti Kollégium

Istené a bölcsesség és hatalom,

övé a tanács és az értelem.

(Jób 12:13)

 

A második világháborút követő bő fél évszázad alatt alapvető változáson ment keresztül a hazai közéletet is formálni képes református elit. A korábbi nemzedékek hitvallásossága és kálvinista öntudata háttérbe szorult. Ezen kíván változtatni a Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében 2017. szeptemberében indult és immár a második félévébe lépő KONFESZT Közéleti Kollégium, mely minden hónap egy-egy hétvégéjén, tematikus előadásokkal várja a református fiatalokat.

 Közéleti Kollégium célja


A magyar történelem számos közéleti személyiségéről tudjuk, hogy büszke református volt. Balassi Bálint, Bocskai István, Bethlen Gábor, Kölcsey Ferenc, Jókai Mór, Szilády Áron, Tisza István, Ady Endre nem csak koruk legnagyobb tudósai, írói és politikusai voltak. Személyiségük egyik meghatározó jegye volt keresztyén hitük, mely saját területükön vallott nézeteiket és kreatív teljesítményüket is meghatározta. Egy református tudós amellett, hogy vallásos embernek tartotta magát, „református módon” volt tudós. Egy keresztyén politikus számára a reformáció alapelvei az ország kormányzásához nyújtottak megkerülhetetlen értékeket, támpontokat. Napjainkban, bár a közélet területén még mindig sok református vállal szolgálatot, a korábbi korok hitvallásossága és kálvinista öntudata csökkent. Sőt, egyre kevéssé jellemző az, hogy “református módon” váljon valaki saját területe kiemelkedő szakértőjévé. Mindezek okai egyrészt az elmúlt évszázad történetében, másrészt a korszellemben keresendőek.

 

 

(A kép kattintással nagyítható.)

 

Ennek a tendenciának a megfordítása érdekében fogott bele a Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány (RKK) a KONFESZT Közéleti Kollégium megszervezésébe. Korunk fiatal tehetségeinek tudása nem csak saját, személyes ambícióikat segítheti, hanem hitvallásuk révén az egyház küldetését is. Hiszünk benne, hogy a kálvini örökség önmagában is szilárd vallási és kulturális alapot jelent, mely segít eligazodni a jelenkor kérdéseiben is. A közéleti kollégium célja ezért az olyan öntudatos fiatalok támogatása, akik nem csak reformátusként, hanem református módon kívánják a magyar nemzetet szolgálni.


Ehhez természetesen szükséges egy új, összetartó református elit kialakítása és képzése, mely egy új hálózatot és aktív párbeszédet jelent majd a közélet mostani képviselői és a közeljövő református nemzedékei között.

 

 

A Közéleti Kollégium formája


A KONFESZT egy olyan közéleti kollégium, mely minden hónap egy-egy hétvégéjén várja a református fiatalokat. A programsorozat előadásain szaktekintélyekkel ismerkedhetnek meg a fiatalok, továbbá csoportos beszélgetések és műhelymunka várja őket. Nagy hangsúlyt fordítunk a vezetői kompetenciák kialakítására is, melyet személyiségfejlesztő tréningek során sajátíthatnak el. A hétvégén kötetlen beszélgetésekre, közösségi programokra, igei alkalmakra is sor kerül.

A résztvevőket a program ideje alatt teljes ellátás és közös kulturális programok várják.

 

A képzések helyszíne

  • Győr  - az utazás egyénileg történik.


A részvételi díj (a teljes hétvégékre) 5000 forint alkalmanként.

A részvételre – korlátozott számban – ösztöndíjas formában is lehetőség nyílik, melyek a jelentkezést követően kerülnek elbírálásra. Kérjük ez esetben a jelentkezési felületen megjelölni az ösztöndíj igényt és indokolja is a kérelmet. 

A hétvégék időpontjai


Február 16-18.; március 23-25.; április 21-23.; május (egy napos közösségi program)


A jelentkezés feltételei


Olyan 18-35 év közötti református fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a nemzetünk életében meghatározó közéleti témák iránt.

  • A jelentkezés feltétele két ajánlás, amelyek közül egy lelkipásztori (ideális esetben saját gyülekezetének lelkésze az ajánló), egy pedig egy neves személy ajánlása (tanár/oktató/közéleti személyiség).

Az ajánlásokhoz felhasználható az RKK által készített két sablon is, de egyéni módon is megírható. Utóbbi esetben az ajánlásnak feltétlenül tartalmaznia kell az ajánlók elérhetőségeit (cím, email, telefonszám is), és az ajánlóknak vállalniuk kell, hogy ezeken az elérhetőségeken néhány kérdés erejéig a szervezők rendelkezésére állnak.

  • Fenntartjuk a jogot, hogy a jelentkezőket ezután személyes beszélgetésre hívjuk a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalába.

  • Minden sikeres jelentkező egyedülálló lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen az összes képzésen és hogy részévé válhasson annak a kapcsolati hálózatnak, amelynek az előadó szaktekintélyek is tagjai.


Jelentkezés: folyamatosan nyitott a jelentkezes.reformatus.hu linken megnyíló űrlap segítségével.


(Először regisztrálni kell az oldalon, majd utána bejelentkezni az e-mail címmel és jelszóval. Belépés után az esemény listában lehet kiválasztani a KONFESZT-et.)


 

 

A közéleti kollégium védnöke Bogárdi Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke, valamint Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A programot szervezi és a megvalósulást támogatja a Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány.

 

 

További információk:

web: refop.reformatus.hu

e-mail: refop@reformatus.hu