És akkor minden megváltozott…

Kereken száz éve, hogy véget ért az első világháború. Az eltelt évszázadban nem csak a társadalmat, hanem az egyházat is számos kihívás érte Kelet-Közép Európában: kolozsvári konferenciánk ezt az időszakot mutatja be.

 
 
Galériánk a IDE kattintva, a Facebookon érhető el.

 

 

 

Szervezők: Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány.

 

(A plakát kattintással nagytható.)

 

Tervezett program:

2018. június 7. csütörtök

13:30–13:55 Regisztráció (BBTE, Aula Magna, Farkas (M. Kogalniceanu) utca 1.)

14:00–14:45 Megnyitó (Aula Magna)

A konferenciát köszönti

  Ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

  Em. Andrei kolozsvári ortodox érsek

  Em. Florentin Chrihălmeanu kolozsvári görög katolikus püspök

  Ft. Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök

  Soós Anna rektorhelyettes, BBTE, Kolozsvár

  Ft. Kocsev Miklós, a KRE Hittudományi Karának dékánja, Budapest

14:45–15:00 – kávészünet

15:00 – Plenáris előadások (Aula Magna)

15:00 – 15:40 – Kozma Zsolt ny. teológiai professzor, Kolozsvár: Identitás, felekezetiség, nemzetiség

15:40 – 16:25  – Ionuț Mihai Popescu, BBTE, Görög Katolikus Teológiai Kar, Nagyvárad: Egyéni és kollektív identitás – a nagyarányú változások hatása 1918 – 2018 között

16:25 – 16:45 – Kérdések, hozzászólások, vita.

16.45 – 17.00 – Szünet.

17.00 – 17.30 – Átvonulás a Protestáns Teológiai Intézetbe (Kolozsvár, Bocskai (Avram Iancu) tér, 13.)

18:00 – 19:00 – Miklós Noémi és Maczelka Noémi négykezes zongorakoncertje, Díszterem.

19:00 – Fogadás

 

2018. június 8., péntek – Szekcióelőadások (BBTE Református Tanárképző Kar, Horea út 7. sz.)

I. Szekció: A kommunizmus előtti időszak (3. e., 312 – Péntek Árpád terem)

  Szekcióelnök: Kovács Sándor

9:00 – 9:30 – Alexandru Buzalic, BBTE, Görög Katolikus Teológiai Kar, Nagyvárad: Vallás és identitás – antropológiai eligazodási pontok.

9:30 – 10:00 – Fr. Orbán Szabolcs, BBTE, Római Katolikus Teológiai Kar, Kolozsvár: Nemzeti kisebbségek, esély vagy kihívás a Katolikus Egyház számára

10:00 – 10:30 – Szabó Árpád Töhötöm, BBTE, Bölcsészkar, Kolozsvár: Nagy történelem – kis történések: a 20. század változásai a helyi közösségek szintjén. A bonyhai Bethlen család példája.

10:30 – 11:00 – Ciprian Ghisa, BBTE, Görög Katolikus Teológia Kar, Kolozsvár, Múltbeli gyakorlatok, melyek megoldást jelenthetnek a szekularizációval szemben. Esettanulmány: A görög katolikus egyház a 19 – 20. században.

11:00 – 11:15 – Kávészünet

  Szekcióelnök: Alexandru Buzalic

11:15 – 11:45 – Ovidiu Horea Pop, BBTE, Görög Katolikus Teológiai Kar, Nagyvárad, A román Görög Katolikus Egyház az 1918-as egyesüléskor.

11:45 – 12:15 – Kovács Sándor, PTI, Kolozsvár, Nemzedékváltás vagy leszámolás. Püspökválasztás az unitárius egyházban 1938-ban.

12:15 – 12:45 – Péter István, BBTE, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Az erdélyi református egyház és a 20. sz. eleji nagy történelmi változások.

12:45 – 14:00 EBÉDSZÜNET

  Szekcióelnök: Benkő Levente

14:00 – 14:30 – Püsök Sarolta, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: A Református Család megjelenésének első szakasza.

14:30 – 15:00 – Kiss Réka, KRE Hittudományi Kar, Budapest: Megújulási törekvések a református egyház 20. századi történetében.

15:00 – 15:30 – Nagy Alpár Csaba, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: Az 1943-as erdélyi református lelkészéletrajzok reflexiói a Trianontól a második bécsi döntésig eltelt időszakra.

15:30 – 15:45 – Kávészünet

 

II. szekció: A kommunizmus időszaka (3. e., 313 – Karácsony Sándor terem)

  Szekcióelnök: Balogh Balázs

9:00 – 9:30 – Ioan Chirilă egyetemi tanár, BBTE Ortodox Teológiai Kar, Kolozsvár: Etnikum, vallás, nemzet – a  fogalmak történeti fejlődése a vallásosság kontextusában.

9:30 – 10:00 – Nagy Károly Zsolt, MTA BTK, Budapest: Az identitás avagy válasz a kérdésre: mi az, hogy református?

10:00 – 10:30 – Marius Bucur, BBTE, Történelem-Filozófia Kar, Kolozsvár: „Róma hű társai”: a román görög katolikusok hitéletének formái és megnyilvánulásai a kommunista kommunista rendszer idején (1948–1989).

10:30 – 11:00 – Holló László, BBTE, Római Katolikus Teológiai Kar, Kolozsvár: Rekviem a hitvallásos iskolákért. A erdélyi katolikus felekezeti oktatás helyzete a kommunista hatalomátvétel idején.

11:00 – 11:15 Kávészünet

  Szekcióelnök: Ioan Chirilă

11:15 – 11:45 – Cosmin Cosmuța, BBTE, Ortodox Teológiai Kar, Kolozsvár: Felekezetközi kapcsolatok Romániában a kommunista hatalom idején, 1964 – 1987 között. A Román Ortodox Egyház és a romániai protestáns egyháza (Református Egyház, Ág. Hitv. Evangélikus, Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház)

11:45 – 12:15 – Lányi Gábor, KRE Hittudományi Kar, Budapest: Társadalmi változások hatása egy gyülekezet életére – A Szigetszentmiklósi Református Egyházközség az 1950-es években.

12:15 – 12:45 – Fodor Gusztáv lelkipásztor, Beregszász: „Élő egyház a Halál völgyében" A Kárpátaljai Református Egyház a társadalom perifériáján (1920–1953)

12:45-14:00 EBÉDSZÜNET

  Szekcióelnök: Holló László

14:00 – 14:30 – Buzogány Dezső, BBTE Református Tanárképző Kar, Kolozsvár: A két romániai református egyházkerület egyesítésére tett titkosszolgálati próbálkozás 1961-ben.

14:30 – 15:00 – Jánosi Csongor, ICUB kutatója, Kolozsvár-Bukarest: Magyar–román belügyi és állambiztonsági kapcsolatok református egyházi ügyekben az 1950-es és 1960-as években.

15:00–15:30 – Gardan Gabriel Viorel, BBTE, Ortodox Teológiai Kar, Kolozsvár: Globális vallási helyzetkép. Realitás és jövőkép.

15:30 – 15:45 – Kávészünet

 

Plenáris előadások

  Szekcióelnök: Lukács Olga

15:45 – 16:15 – Balogh Balázs, MTA BTK, Budapest: Kalotaszeg és a világháború kataklizmája.

16:15 – 16:45 – Benkő Levente, kutató, Kolozsvár: Az 1944. őszi romániai elhurcolások és a református egyház.

16:45 – 17:15 – Makkai Béla: KRE, Bölcsészettudományi Kar, Budapest: Az 1918-as impériumváltás és a külhoni (fiumei, szlavóniai, bukovinai és regáti) református misszióegyházak.

 

A konferencia kétnyelvű, a román és magyar előadók felszólalásait szinkrontolmácsolás kíséri.

 

Időpont: 2018. június 7-8.

 

Helyszín: Kolozsvár, Horea út 7. (Románia, ir.sz.: 400174)

 

További információ: 1918@reformatus.hu