Imaéjjel 2016

Október 7-én hatodik alkalommal hirdettük meg a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt. Hálásan köszönjük a szervezőknek a segítséget! Jó volt megtapasztalni, több mint 1000 fiatallal együtt az imádság összekötő erejét a Kárpát-medencében, és ilyen módon is együtt közeledni Istenhez.

 

 

 

Beszámolók

Imádkozz, hatsz – egy éjszaka a Menny kapuja előtt

Újabb beszámoló az imaéjjel kárpátaljai programjáról.

A megismerés útja

„Az imádságban Isten szavára szóval válaszolunk” – fogalmazott Bacskai Bálint, a Józsefvárosi Református Egyházközség lelkipásztora a Kárpát-medencei református ifjúsági imaéjjelen.

Imádkozzatok és buzgón kérjetek!

Kárpátaljai beszámoló az idei imaéjjelről.

2015

2015-ben a pápai teológusok dolgozzák ki az imaéjjel menetét.

 

Ajánlott program

 

Akik az imaéjjelen részt vettek

 

A hálából fakadó imádság – lélegzetvétel 

Fekete Károly tiszántúli püspök gondolatai.

2013

Kicsoda vagyok én? 

Csűry István királyhágómelléki püspök köszöntője.

 

Programtervezet

Az éjszakai virrasztáshoz a szervezők egy szabadon átalakítható, személyre szabható programtervezetet is készítettek.

 

Gondolatok az imádságról

Az ima helye az életünkben.

 

Identitás? (!)

Krisztushoz tartozásunk az igazi identitásunk. 

2012

Reformáld meg az imádat!

Sokat beszélünk az ima fontosságáról, de meg is éljük azt? Egyáltalán mit jelent imádkozni?

Lendületet ad

Száz fiatal imádkozott a keresztyének egységéért, Magyarországért, s a fővárosban tanuló egyetemisták megtéréséért az idei imaéjjelen.

Imaéjjel Kárpátalján - videó

Szoktunk imádkozni. De ez még nem jelenti azt, hogy tudunk is imádkozni, értjük a lényegét.

Igazi közösségben Tenkén

Az idei évben a Királyhágómelléki Egyházkerületben a Bihari Egyházmegyében tartottuk a kárpát-medencei imaéjjelt.

2011

Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel

Az egységet nem csak szóban, találkozókon, fesztiválokon lehet megélni. A Generális Konvent Ifjúsági Bizottsága elhatározta, hogy imában fejezzük ki összetartozásunkat.

Az ima történelmet ír

Történelmet írtunk 2011. október 7-én, az első Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjelen.

Kárpát-medencei református püspökök köszöntői

Csáti Szabó Lajos horvátországi, Csűry István királyhágómelléki, Fazekas László szlovákiai, Fekete Károly tiszántúli, Steinbach József dunántúli és Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök gondolatai az imádságról.

 

Segédanyagok

 

Idén a kolozsvári teológusok dolgozzák ki az este menetét. Az ajánlott programot, segédanyagokat és a letölthető plakátot itt találjátok:

 

2014

Református Ifjusági imaéjjel a Kárpát-medencében - TVSS from shoeshine.hu - TVShoeShine on Vimeo.

 

Az imádság a szeretet kifejezője

Október 10-én a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye fiataljai is imaközösségben voltak.

 

Imaéjjel a Külső-kelenföldi református gyülekezetben

A Kárpát-medence fölött repülünk – a kisebb falvakban és városokban fiatalok gyülekeznek. Mindnyájan azért jöttek, hogy ajkaikról ima szálljon Isten felé.

 

Imaéjjelt tartottak az SDG-sek is

A Soli Deo Gloria diákmozgalom tagjai is együtt töltötték a Kárpát-medencei imaéjjelt. Október 10-én este a Lónyay-gimnáziumban találkoztak Budapesten. Élményeikről közös imádságuk és fényképeik vallanak.

 

Együtt a partiumi egyetemi gyülekezetben is

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem gyülekezete is csatlakozott a Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjelhez.

 

Közösségben Beregszászon

Egy a Lélek, egy az akarat, „egy" a közösség. Talán ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni legjobban az imaéjjel hangulatát.

 

Ifjúsági imaéjjel Kolozsvárott

Az imaéjjel szót hallván éjszakába nyúló, folyamatos, éber, szívből- lélekből jövő imádkozás jutott eszembe. Ám messze nem(csak) erről volt szó. 

 

 

Segédanyagok

 

Püspöki gondolatok az imáról

 

A honlapon a program már megtalálható, letölthető a plakát is, a további segédanyagokat pedig, amibkől lehet szemezgetni, folyamatosan töltjük fel.

  

Akik biztos ott lesznek

Gyülekezetek, közösségek, melyek részt vesznek az imaéjjelen. 

 

Imatémák

Ez történik továbbiak →